07.03.2024 | Lausunnot

Lausuimme avoimen ammattikorkeakouluopetuksen enimmäismaksun nostosta

SAMOK näkee, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksun korottaminen 45 euroon opintopisteeltä on kohtuuttoman suuri nosto aikaisempaan 15 euron enimmäismaksuun verrattuna. Väyläopinnot, joilla tähdätään avoimesta korkeakoulutuksesta tutkinto-opiskelijaksi, ovat lisääntyneet viime vuosina. Enimmäismaksukaton nostaminen nostaa myös väyläopintojen kustannuksia ja näin radikaali nosto vaikuttaa etenkin pienituloisten opiskelumahdollisuuksiin negatiivisesti. 

SAMOK ei myöskään kannata lisäajan hakemista ja uudelleenkirjautumista koskevia maksuja. Niitä ollaan lisäämässä yliopistoihin yhdenvertaisuuteen vedoten. SAMOK ehdottaa, että yhdenvertaisuutta lisättäisiin ennemmin poistamalla maksu myös amk-opiskelijoilta.

SAMOK ei pidä järkevänä, että avoimen koulutustarjonnan säädellyt enimmäismaksut nostettuaan korkeakouluilta vähennetään vastaavasti valtionrahoitusta. Ammattikorkeakoulujen rahoitus on jo nyt tiukilla ja tämä muutos tiukentaisi rahoitusta entisestään. Avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta aloittavien tutkinto-opiskelijoiden määrä kasvaa jatkuvasti ja SAMOK onkin huolissaan, kuinka avoimen korkeakoulun väylä lisää opiskelijoiden taloudellista taakkaa. Saavutettavuuden ja tasa-arvon edistämiseksi tulisi kuitenkin maksujen korottamisen sijaan harkita maksuista luopumista niiden osalta, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa. 

SAMOKin lausunnon kokonaisuudessaan voi lukea lausuntopalveluiden sivuilta