13.11.2017 | Lausunnot

Lausuimme asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämisestä – askel oikeaan suuntaan, suuret ongelmat silti ratkaisematta

Valtio tukee kohtuuhintaisten, sosiaalisin perustein valituille asukkaille tarkoitettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista pitkillä, pääosin 40 vuoden mittaisilla korkotukilainoilla. Korkotukilainoissa valtio tarjoaa lainalle korkosuojan, jossa tietyn korkotason, eli nk. omavastuukoron, ylittävät korot maksetaan valtion pussista. Näin suojataan esimerkiksi opiskelija-asuntoja kohtuuttomilta vuokrankorotuksilta. Käytännössä kaikki Suomen opiskelija-asunnot rahoitetaan pitkillä korkotukilainoilla.

Esityksen tavoitteet ovat SAMOKin mielestä pääosin hyviä ja esitetyt toimenpiteet korkotukimallin kehittämiseksi ovat askel oikeaan suuntaan. Esitys ei kuitenkaan korjaa mallin selkeintä rakenteellista ongelmaa eli sitä, että korkotuki ei reagoi talouden ja korkotason muutoksiin.

Eräs lakiesityksen hyvistä puolista oli lainanmaksun muuttaminen nykyistä etupainotteisemmaksi. Yksi opiskelija-asuntoyhteisöjen ongelmista on ollut lainanmaksun takapainoitteisuus. Tällöin suuremmat lainanhoitokulut ovat realisoituneet samaan aikaan, kun asunnot alkavat olla peruskorjausiässä. Yhtäaikaiset korjauskustannukset ja takapainotteinen lainajärjestelmä ovat johtaneet melko suuriin vuokrankorotuksiin asuntokannan vanhentuessa. Nyt esitetty malli helpottaisi mielestämme tilannetta jakamalla vuokrankorotuspainetta tasaisemmin asuntojen koko käyttöiälle.

Lakiesitykseen sisältyi myös ehdotus, jossa omavastuukorkoa laskettaisiin 3,4 prosentista 2,5 prosenttiin. SAMOK pitää korkotuen omavastuuosuuden alentamista sinänsä erinomaisena. Huomautimme kuitenkin, että nykyisin omavastuukorko on erilaisten määräaikaispäätösten takia esitetyn 2,5 prosentin sijaan huomattavasti alhaisempi 1,7 prosenttia. Siksi omavastuukorkoon esitetty muutos on käytännössä sen heikennys, eikä siis lisäisi korkotukilainan houkuttelevuutta. Esitimme samalla, että mikäli korkotukimalliin otetaan käyttöön nykyistä korkeampi 2,5 prosentin omavastuukorko, tulee se ottaa käyttöön vasta kun nykyinen määräaikainen 1,7 prosentin omavastuukorko loppuu.

Käy lukemassa lausunto kokonaisuudessaan lausuntopalvelu.fi -nettiportaalista tämän linkin kautta.

Lisätietoja:
Eero Löytömäki, sosiaalipoliittinen asiantuntija
[email protected]
puh. 050 389 1015