Lausuimme ammattikorkeakouluista annetun asetuksen muuttamisesta

 In Lausunnot

SAMOK lausui ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta opetus- ja kulttuuriministeriölle. Asetuksessa esitetään muutettavan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuutta niin että se voisi jatkossa olla 60 ja 90 opintopisteen lisäksi myös 120 opintopistettä silloin kun tutkinto tehdään kansainvälisenä yhteistyönä. Asetus vastaa jo viime vuonna hyväksyttyä ammattikorkeakoululain muutosta. Lue lausunto täällä

Start typing and press Enter to search