27.09.2017 | Lausunnot

Lakiesitys valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä parantaa opiskelijan oikeusturvaa

SAMOK antoi perjantaina 22.9. eduskunnan sivistysvaliokunnalle kirjallisen asiantuntijalausunnon koskien hallituksen esitystä valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. SAMOK totesi valiokunnalle esityksen yhtenäistävän opintoihin liittyviä tietoja yhden oppijanumeron taakse ja parantavan opiskelijan oikeusturvaa. Lisäksi muutos mahdollistaa tietojen helpomman tarkastelun opintojen eri vaiheissa.

Muistutimme kuitenkin, että laajaa rekisteriä kerättäessä kaikilla sen tietoja tarkastelevalla, muokkaavalla tai muuten käsittelevällä tulee olla riittävä ymmärrys opiskelijan henkilökohtaisesta tietoturvasta.

Lausunto kokonaisuudessaan löytyy linkin takaa:
HE 72/2017 SiV Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä

Lisätietoja:
Max Laihonen
[email protected]
puh. 050 389 1001