05.07.2017 | Lausunnot

Kysely korkeakoulukeksintölain uudistamistarpeesta

SAMOK pitää tärkeänä että edelleen pyritään selkeyteen korkeakouluissa tehtävien keksintöjen suhteen, joten laki puolustaa paikkaansa.

Yksi nykyisen lain hyvistä puolista on se, että se on yhdenmukaistanut ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen henkilöstön aseman korkeakoulukeksintöihin liittyen. Tästä on syytä pitää edelleen kiinni.

On hyvä, että opiskelijat ovat nykyisen lain ulkopuolella. SAMOK huomauttaa että opiskelijalle on kerrottava korkeakoulukeksintölaista hänen siirtyessään opiskelijasta korkeakoulun työntekijäksi.

Nykyisen lain perusteluissa todetaan korkeakoulujen vähäiset resurssit keksintöjen hyödyntämisessä. Perustelujen kirjoittamisen jälkeen koko korkeakoulujärjestelmä on käynyt läpi perusteellisen muutoksen, mutta korkeakoulujen vähäiset resurssit ovat edelleen tosiasia.

On siis syytä kysyä onko korkeakoulu paras taho keksintöjen hyödyntämiseen ja kaupallistamiseen? SAMOK katsoo, että korkeakoulujen tulisi suoranaisen keksintöjen hyödyntämisen sijaan tuoda yhteen keksintöjen tekijät ja heidän ideansa ja ne tahot joilla on resursseja ja/tai tarve keksinnön hyödyntämiseen.