27.10.2021 | Lausunnot

Lausuimme korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuodelle 2022

Lausuimme 22.10.2021 sosiaali- ja terveysministeriölle korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuodelle 2022.

SAMOK kiittää että terveydenhoitomaksua tai muita maksuja ei esitetä korotettavaksi. Pienikin korotus olisi opiskelijalle tuntuva määrä, varsinkin kun maksuvelvollisuus on tullut opiskelijoille vasta hiljattain ja moni opiskelija on kokenut maksun korkeaksi.

On syytä kuitenkin seurata tarkasti YTHS:n resurssien riittävyyttä ja tarvittaessa myös lisätä niitä. Pidämme tärkeänä, etteivät jonot ja siten odotusaika YTHS:n palveluihin pääse kasvamaan liian pitkiksi. Pandemia-aika on kasvattanut tarvetta opiskelijoiden mielenterveyspalveluille. On syytä huolehtia että YTHS:llä on riittävät resurssit tarjota näitä palveluita.

Viivästysmaksun määrä on sopiva, eikä sitä tule korottaa.

Käyttämättä jätetystä ajasta perittävä maksu on kohtuullinen, mutta pienituloisille opiskelijoille varsin tuntuva. Pidämme maksun ohjausvaikutusta tärkeänä, jotta aikoja ei jää turhaan perumatta ja käyttämättä.

SAMOK katsoo että laissa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta olevia terveydenhoitomaksun eräpäiviä on myöhästettävä niin, että Kansaneläkelaitos voi lähettää opiskelijoille viestin terveydenhoitomaksun maksamisesta ennen maksun erääntymistä. Tällä vältyttäisiin tarpeettomilta viivästymismaksuilta.