05.10.2022 | Lausunnot

Lausuimme hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023, Korkeakoulutuopetus ja tutkimus

SAMOK lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen liittyen. Talousarvioesityksessä käsiteltiin koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan rahoituksen tilannetta ja kehitysnäkymiä sekä korkeakoulujen aloituspaikkojen riittävyyttä, tarvetta ja alueellista jakautumista. 

SAMOK huomauttaa lausunnossaan, että vaikka erikseen sopimalla lisättyihin aloituspaikkoihin on annettu rahoitusta, on rahoitus suhteessa opiskelijamääriin laskenut jatkuvasti. Lisäksi jotta puolella nuoresta ikäluokasta on tavoitteen mukaisesti korkeakoulututkinto vuonna 2030, on korkeakoulutuksen saavutettavuutta parannettava esimerkiksi opiskelijavalintoja kehittämällä niin, että todistusvalinnan painotusta vähennetään. 

Talousarviossa on erikseen mainittuna itäisen Suomen korkeakoulujen opiskelupaikat ja tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä opiskelupaikkojen lisääminen vetovoima-aloille itäisen Suomen korkeakouluihin. Tähän liittyen SAMOK painottaa, että korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen tärkeimpinä lähtökohtina tulee säilyttää koulutuspoliittiset perusteet sekä koulutukselliset näkökohdat. Koulutustarjonnan on oltava alueellisesti tasapainossa niin, että se huomioi väestökehityksen muutokset ja työvoiman kysynnän. 

Koko lausunnon voit lukea täältä