06.05.2021 | Kannanotot

Vuoden kestänyt poikkeusaika on ollut liikaa monelle opiskelijalle

SAMOKin ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien toteuttaman kyselyn tulokset osoittavat, että ammattikorkeakouluopiskelijat voivat entistä huonommin. Monella jaksaminen ja mielenterveys on liian suurella koetuksella poikkeusoloissa. Osa opiskelijoista pärjää kohtuullisesti, mutta joidenkin opiskelijoiden kohdalla yksinäisyys ja eristäytyminen on johtanut jopa itsetuhoisiin ajatuksiin. Opiskelijoiden joukossa näkyy suurta polarisoitumista, ja katseet on kohdistettava huonoimmassa asemassa oleviin opiskelijoihin, sillä heidän määränsä on kasvanut hälyttävästi.

“Opiskelijoiden vastaukset antavat karun kuvan siitä miten pitkittynyt yksinolo ja eristäytyminen, tuen puute opinnoissa ja jatkuva koneella istuminen ovat murentaneet mielenterveyden ja motivaation. Nyt viimeistään meidän kaikkien tulee ottaa tosissaan opiskelijoiden hätä ja varmistaa että kaikki saavat kaipaamansa tuen”, toteaa SAMOKin puheenjohtaja Oona Löytänen.

Kyselyyn vastanneista 16,8% koki jaksamisensa ja mielenterveytensä heikentyneen erittäin paljon ja 43,2% jonkin verran. Hyvinvoinnin haasteita on erityisesti yksin tai kämppiksen kanssa asuvilla: heistä 23,1% koki jaksamisensa ja mielenterveyden heikentyneen erittäin paljon ja 48,1% jonkin verran, eli heistä yhteensä 71,2% koki jaksamisessa ja mielenterveydessä haasteita.

“On ensiarvoisen tärkeää että sekä korkeakoulut että päättäjät ottavat huomioon opiskelijoiden äärimmäisen suuren tuen tarpeen. Korkeakoulujen resurssit eivät tällä hetkellä yksinkertaisesti riitä siihen, että opetus- ja tukipalveluiden henkilöstöllä olisi tarpeeksi aikaa opiskelijoille. Tilanteen poikkeuksellisuus on huomioitava nykyistä paremmin jatkossa, muuten lopputulos voi olla kohtalokas.”, Löytänen jatkaa.

Opiskelijoiden tuen tarpeet liittyivät sekä mielenterveysapuun että korkeakoulun tukipalveluihin. Avun hakemista psyykkiseen oireiluun vaikeuttivat mielenterveyspalveluiden kuormittuneisuus ja pitkät jonotusajat. Toisaalta moni kaipasi opintoihin liittyvää tukea opettajilta, korkeakoululta ja opiskelukavereilta. Opiskelijat katsoivat, ettei terveydenhuollon antama hoito auta silloin, kun kyse on vaikeuksista opinnoissa tai kun kyseessä on yksinäisyys. Tämä korostaa riittävien tuki- ja ohjauspalveluiden tarvetta korkeakouluissa. Lisäksi mielenterveyssyistä apua hakevien tulee saada apua nykyistä nopeammin.

Poikkeustilanteen pitkittyessä opiskelijoiden ongelmat syvenevät. Opiskelijoiden hyvinvointi vaatii panostuksia, eikä heitä voi jättää oman onnensa nojaan – sitä onnea kun ei ole.


Tulokset perustuvat SAMOKin tekemään koosteeseen opiskelijakuntien kyselyistä, joihin vastasi 7341 ammattikorkeakouluopiskelijaa 19 eri ammattikorkeakoulusta. Kyselyt toteutettiin huhtikuun aikana opiskelijakuntien ja SAMOKin yhteistyönä. Lue kooste täältä.

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Oona Löytänen
Puheenjohtaja
050 389 1000

 

 Lisätietoja ja taustoitusta kyselystä:

Anniina Sippola
Korkeakoulupolitiikan asiantuntija
050 389 1014