13.10.2018 | Kannanotot

SAMOKin liittokokous: Tulevaisuudesta leikkaamiseen joku roti

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n liittokokous vaatii, että tulevalla vaalikaudella panostetaan erityisesti sukupolvien väliseen tasa-arvoon. Huomiseen katsova sukupolvipolitiikka tarkoittaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia eri-ikäisten kesken. Oikeus koulutukseen, työhön, puhtaaseen luontoon ja toimeentuloon ovat vaarassa ilman tulevaisuuteen tähtäävää talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.

Nuoriin on kohdennettu viime vuosina suhteellisesti suurempia leikkauksia kuin vanhempiin ikäluokkiin. Erityisesti koulutuksen määrärahoihin ja opiskelijoiden taloudellisiin tukiin kohdennetut heikennykset ovat merkkejä harjoitetun yhteiskuntapolitiikan näköalattomuudesta.

“Suomalainen yhteiskunta on aina pärjännyt ja kehittynyt vahvalla osaamisella. Tämän täytyy olla jatkossakin avainasemassa kun haetaan ratkaisuja lähitulevaisuuden suuriin kysymyksiin. Seuraavan eduskunnan tulee taata laadukkaan ja alati kehittyvän korkeakoulutuksen jatkuvuus Suomessa”, puheenjohtaja Marko Grönlund toteaa.

Korkeakoulutus ja vahvistuva osaamistaso ovat parhaita keinoja vastata muutoksessa olevan yhteiskunnan haasteisiin. Tämä vaatii merkittäviä taloudellisia investointeja suomalaiseen korkeakoulutukseen. Maailman laadukkain ammattikorkeakoulutus takaa työ- ja elinkeinoelämän jatkuvan kehityksen sekä yleisen osaamistason nousun. Ilman korkeaa osaamista emme yhteiskuntana pysy mukana globaalin toimintaympäristön kehityksessä.

“Kaikessa poliittisessa päätöksenteossa on jatkossa tehtävä riittävät arvioinnit myös sukupolvivaikutuksista. Nyt eduskuntavaalien alla on aika tarttua haasteisiin ja rakentaa yhdessä parempaa Suomea. Me opiskelijat haluamme olla tässä mukana”, vetoaa vasta valittu liiton vuoden 2019 puheenjohtaja Iiris Hynönen.

Lisätietoja:

Marko Grönlund, SAMOKin puheenjohtaja 
p. 050 389 1000, [email protected]

Iiris Hynönen, SAMOKin puheenjohtaja 2019
p. 040 548 5841, [email protected]