SAMOKs förbundsmöte: Vi måste få någon ordning på framtida nedskärningar

 In SAMOK meddelar, Ställningstaganden

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf:s förbundsmöte kräver att jämlikhet mellan generationerna ska ges hög prioritet under den kommande mandatperioden. En framåtblickande generationspolitik innebär jämlika möjligheter för människor i olika åldrar. Rätt till utbildning, arbete, ren natur och försörjning äventyras utan en framtidsinriktad finans- och samhällspolitik samt en ambitiös klimatpolitik.

Relativt sett har större nedskärningar riktats mot de unga än mot de äldre generationerna under de senaste åren. Nedskärningarna i anslagen till utbildning och i ekonomiska stöd för studerande är tecken på att den nuvarande samhällspolitiken saknar visioner.

”Det finska samhället har alltid klarat och utvecklats genom hög kompetens. Det här ska spela en nyckelroll också framöver när vi försöker lösa stora frågor i den närmaste framtiden. Nästa riksdag måste säkerställa att den högre utbildningen i Finland även i fortsättningen är av hög kvalitet och utvecklas ständigt ”, konstaterar ordförande Marko Grönlund.

Den högre utbildningen och en höjd kompetensnivå är de bästa sätten att möta utmaningar i det föränderliga samhället. Det här kräver omfattande ekonomiska investeringar i den högre utbildningen i Finland. Den mest högklassiska yrkeshögskoleutbildningen i världen säkerställer kontinuerlig utveckling av arbets- och näringslivet samt en höjning av den allmänna kompetensnivån. Utan högutbildad arbetskraft hänger det finska samhället inte med i utvecklingen av den globala omvärlden.

”I framtiden ska tillräckliga bedömningar av generationseffekter göras i allt politiskt beslutsfattande. Nu inför riksdagsvalet är det dags att anta utmaningar och tillsammans bygga ett bättre Finland. Vi studerande vill delta i det här”, vädjar Iiris Hynönen, förbundets nyvalda ordförande för 2019.

Mer information

Marko Grönlund, SAMOKs ordförande
tfn 050 389 1000, [email protected]

Iiris Hynönen, SAMOKs ordförande 2019
tfn 040 548 5841, [email protected]

Start typing and press Enter to search