13.09.2019 | Kannanotot

Järjestöt: Liikkuva koulu -ohjelman laajentamiseen investoitava budjettiriihessä!

Kannanotto 13.9.
Julkaisuvapaa heti

Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme, että hallituksen budjettiriihessä tehdään päätös rahoittaa Liikkuva koulu -ohjelman toimintamallin laajentamista koko suomalaiseen koulutusjärjestelmään.

Antti Rinteen hallituksen ohjelman tulevaisuusinvestointeihin sisältyy Liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen eri elämänvaiheisiin. Liikkuva koulu -ohjelma on menestyskonsepti, jolla on viime vuosien aikana olennaisesti pystytty muuttamaan koulujen olosuhteita ja toimintakulttuuria liikuntaa ja arjen fyysistä aktiivisuutta tukevaksi (esim. yhteistyö terveydenhuollon kanssa ja työkykypassi).

”Liian vähäinen fyysinen aktiivisuus ja runsas päivittäinen istuminen toistuvat edelleen suomalaisen koulutusjärjestelmän kaikilla asteilla. Peruskoulun ohella niin toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa kuin myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on suuri joukko nuoria, joiden päivittäinen fyysinen aktiivisuus on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittämätöntä”, toteavat kannanoton allekirjoittaneiden järjestöjen puheenjohtajat.

”Laajentamalla Liikkuva koulu -ohjelma saadaan ohjelman piiriin paitsi kaikki koulutusasteet myös koulutusjärjestelmän nivelvaiheet, jotka ovat lapsen ja nuoren elämänkulussa erittäin herkkiä kohtia terveys- ja liikuntatottumusten muutoksille. Se on kansallinen tulevaisuussijoitus, jonka tuottoina ovat hyvinvoivat ja opiskelu-, työ- ja toimintakykyiset nuoret ja nuoret aikuiset”, päättävät puheenjohtajat.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)
Joonas Suikula              Ida Bolander
puheenjohtaja               pääsihteeri

Koululiikuntaliitto KLL ry
Raija Vahasalo              Kristiina Jakobsson
puheenjohtaja               toiminnanjohtaja

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Antti Lahti                     Saija Sippola
puheenjohtaja              toiminnanjohtaja

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Elias Tenkanen            Hanna Huumonen
puheenjohtaja              pääsihteeri

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL)
Roosa Pajunen             Heikki Luoto
puheenjohtaja              pääsihteeri

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Iiris Hynönen              Armi Murto
puheenjohtaja             toiminnanjohtaja

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
Sanni Lehtinen           Eero Manninen
puheenjohtaja            pääsihteeri

Lisätietoja:
Joonas Suikula, [email protected], 0447800211
Kristiina Jakobsson, [email protected], 040 500 2661
Saija Sippola, [email protected], 044 3434 123
Elias Tenkanen, [email protected], 044 7530 581
Roosa Pajunen, [email protected], 0400 916 466
Iiris Hynönen, [email protected], 050 389 1000
Sanni Lehtinen, [email protected], 044 906 5007