13.09.2019 | Ställningstaganden

I budgeten bör reserveras investeringsanslag för en utvidgning av programmet skolan i rörelse!

Ställning 13.9.
Får publiceras

Vi, undertecknade organisationer, kräver att regeringen vid budgetförhandlingen fattar ett beslut om att finansiera en utvidgning av verksamhetsmodellen för Skolan i rörelse, så att den omfattar hela det finländska utbildningssystemet.

I de framtida investeringarna för Antti Rinnes regeringsprogram ingår en utvidgning av programmet Skolan i rörelse till olika livsskeden. Programmet Skolan i rörelse är ett framgångsrikt koncept med hjälp av vilket man under de senaste åren märkbart har kunnat förändra skolornas omständigheter och verksamhetskultur så att de stöder vardaglig fysisk aktivitet (t.ex. samarbete med hälsovård och arbetskapacitetsintyg).

”Otillräcklig fysisk aktivitet och mycket sittande per dag förekommer fortfarande i alla stadier i det finska utbildningssystemet. Utöver grundskolan också i andra stadiets yrkesskolor och gymnasier samt på universiteten finns en stor grupp unga vars dagliga fysiska aktivitet är otillräcklig med tanke på hälsa och välfärd”. Detta konstaterar ordförandena i de organisationer som tecknat under ställningstagandet.

”Genom att utvidga programmet Skolan i rörelse kommer det att omfatta alla utbildningsstadier, inklusive övergångsstadierna i utbildningen, som är viktiga perioder i barns och ungas liv där det lätt sker ändringar i hälso- och motionsvanorna. Det är en nationell framtidsinvestering, som ger avkastning i form av välmående unga och unga vuxna, med förmåga att studera, jobba och fungera”, sammanfattar ordförandena.

 

Studerandenas idrottsförbund rf (OLL)
Joonas Suikula                  Ida Bolander
ordförande                         generalsekreterare

Koululiikuntaliitto KLL rf (det finska skolidrottsförbundet)
Raija Vahasalo                  Kristiina Jakobsson
ordförande                        verksamhetsledare

Finlands yrkesutbildnings kultur- och idrottsförbund, SAKU rf
Antti Lahti                        Saija Sippola
ordförande                       verksamhetsledare

De yrkesstuderandes förbund i Finland – SAKKI rf
Elias Tenkanen               Hanna Huumonen
ordförande                       generalsekreterare

Finlands Gymnasistförbund (SLL)
Roosa Pajunen               Heikki Luoto
ordförande                      generalsekreterare

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf
Iiris Hynönen                Armi Murto
ordförande                     verksamhetsledare

Finlands studentkårers förbund (FSF)
Sanni Lehtinen             Eero Manninen
ordförande                    generalsekreterare

 

Upplysningar:
Joonas Suikula, [email protected], 0447800211
Kristiina Jakobsson, [email protected], 040 500 2661
Saija Sippola, [email protected], 044 3434 123
Elias Tenkanen, [email protected], 044 7530 581
Roosa Pajunen, [email protected], 0400 916 466
Iiris Hynönen, [email protected], 050 389 1000
Sanni Lehtinen, [email protected], 044 906 5007