18.08.2020 | Kannanotot

Hyvinvoiva opiskelija valmistuu ajallaan

Valtiovarainministeriö on virkamiesmuistiossaan (13.8.) esittänyt erilaisia työllisyystoimia Suomen talouden vakauttamiseksi. Esitys kohdistaa rajuja toimia opiskelijoiden toimeentuloon sekä lainahyvityksen saamiseksi.

Valtiovarainministeriö esittää, että valmistumisen nopeuttamiseksi tukikuukausittaista opintopistevaatimusta kiristetään siten, että tukikuukaudet riittävät valmistumiseen ainoastaan tavoiteajassa. Samalla opintolainahyvityksen määräaika yhtenäistetään tavoiteajan kanssa. Näiden lisäksi valtiovarainministeriö on esittänyt opintotuen tulorajojen nostoa, mistä olemme iloisia. Tulorajojen nosto ei kuitenkaan yksin ratkaise opiskelijan toimeentulon haasteita, eikä sen siivellä saa kaventaa jo muutenkin vähäisiä opiskelijoiden resursseja. 

”Tavoiteajassa valmistuminen on myös opiskelijan intressi, mutta kiristämällä vaatimuksia ei aiheuteta muuta kuin inhimillisyyden unohtamista ja kohtuuttomien odotusten kasaamista heille jotka kompuroivat”, toteaa puheenjohtaja Anna Laurila.

Mikäli opiskelijoiden halutaan valmistuvan nopeammin ja pysyvän työkykyisinä, tulee kiristysten sijaan panostaa heidän hyvinvointiinsa. Opintojen hidastuminen ja keskeytyminen eivät tutkimusten valossa nimittäin johdu siitä, että opintotuki olisi opiskelijalle liian helppoa rahaa. Opintojen hidastumisen ja keskeyttämisen taustalla on monenlaisia haasteita: yksinäisyyden kokemuksia, terveydellisiä ongelmia, puutteellisia opiskelutaitoja, toimeentulon haasteita sekä huoli työllistymisestä opintojen jälkeen. Opiskelijoilla erityisesti mielenterveyden ongelmat ovat huolestuttavassa kasvussa ja kolmannes opiskelijoista oireilee psyykkisesti. Poikkeustilanteesta johtuva etäopiskelu on entisestään lisännyt opiskelijoiden kokemaa stressiä, mikä ilmenee esimerkiksi SAMOKin toteuttamasta etäopiskelukyselystä.

Mitään näistä haasteista ei ratkaista kiristämällä opiskelun ehtoja, vaan tukemalla opiskelijoita ja panostamalla korkeakoulujen ohjaus- ja neuvontapalveluihin. Esimerkiksi opiskelun haasteisiin erikoistuneiden opintopsykologien on todettu olevan korkeakouluille hyvin kannattava panostus valmistuneiden opiskelijoiden kautta.

Koronapandemia on jo nyt heikentänyt nuorten työllisyystilannetta ja monelle opiskelijalle tulevaisuus näyttäytyy epävarmana. Nyt jos koskaan tarvitaan panostuksia nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin, ei leikkauksia ja tiukennuksia. Nuorille tulee luoda uskoa siihen, että kouluttautuminen kannattaa ja yhteiskunta tukee heitä siinä.

Lisätietoja:

Anna Laurila

Puheenjohtaja

050 389 1000