19.05.2020 | Tiedotteet

AMK-opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi heikentyneet merkittävästi korona-aikana

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden jaksamisessa ja hyvinvoinnissa on ollut huomattavaa laskua korona-aikana. Ammattikorkeakouluopiskelijoille teetettyjen kyselyiden koosteen mukaan noin puolet opiskelijoista kokee jaksamisensa huonontuneen, motivaationsa laskeneen ja stressin lisääntyneen poikkeustilanteen aiheuttaman etäopiskelun myötä. 

“Olemme huolissamme siitä, miten poikkeustila vaikuttaa opiskelijoiden jaksamiseen. Jo ennen poikkeustilaa tilanne on ollut haastava pienenevien resurssien ja kasvavien paineiden vuoksi. Vaikka koronasta johtuva etäopiskelu on väliaikaista, tulee poikkeustilanteesta johtuvaa väsymystä tukea opiskeluterveydenhuollon palveluilla, jotta ongelmat eivät kasaannu ja jää vaikuttamaan poikkeustilanteen jälkeenkin opiskelijoiden hyvinvointiin sekä opintojen etenemiseen”, toteaa SAMOKin puheenjohtaja Anna Laurila.

Erityisen paljon tilanne on vaikuttanut opintojensa alkuvaiheessa oleviin opiskelijoihin. Heistä 57% koki motivaationsa huonontuneen, kun vastaavasti opintojensa loppupuolella olevista opiskelijoista 41% koki samoin. Opintojensa alkupuolella olevista opiskelijoista 60% koki stressin lisääntyneen etäopiskelun myötä. Vastaavasti opintojen loppuvaiheessa olevista opiskelijoista näin koki 42%.

“Vastauksista näkee, miten erilaisissa tilanteissa opiskelijat elävät. Erityisesti kouluikäisten vanhemmat kokevat tilanteen hyvin raskaaksi. He kokevat, että korkeakouluyhteisössä ei ymmärretä heidän tilannettaan sekä lasten ja omien opintojen yhdistämisen haasteita. Toisaalta myös yksinäisyys on monelle opiskelijalle aiheuttanut kuormitusta. Monelle opiskelijalle lähiopetus ja aktiivinen yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on tärkeää”, Laurila jatkaa.

Haasteet liittyvät myös suoraan etäopintoihin. Avoimissa vastauksissa korostui näyttöpäätetyöskentelyn aiheuttama väsymys ja uupumus. Ryhmähengen syntyminen ja ylläpito koettiin myös haastavaksi haastavaksi etäyhteyden välityksellä. Osa opiskelijoista kuitenkin koki etäopiskelun soveltuvan heille hyvin ja toivoivat, että laajempi etäopiskelumahdollisuus säilyy myös poikkeustilan jälkeen.

 

Tulokset perustuvat SAMOKin tekemään koosteeseen opiskelijakuntien kyselyistä, joihin vastasi 6904 ammattikorkeakouluopiskelijaa 16 eri ammattikorkeakoulusta. Kyselyt toteutettiin huhti- ja toukokuun aikana opiskelijakuntien ja SAMOKin yhteistyönä. Lue kooste täältä.

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Anna Laurila

Puheenjohtaja

050 389 1000

 

Lisätietoja ja taustoitusta kyselystä:

Anniina Sippola

Korkeakoulupolitiikan asiantuntija

050 389 1014