10.09.2020 | Kannanotot

Hallitus, älkää leikatko opiskelijoiden ravinnosta!

Opiskelija-aterian hinta maksaa korkeakouluopiskelijalle jatkossa 0,46 euroa aiempaa enemmän. Vetoamme budjettiriiheen kokoontuvaa hallitusta korottamaan ateriatuen määrää, jotta hintojen korotus ei jää jo valmiiksi pienellä sosiaaliturvalla elävien opiskelijoiden maksettavaksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä esitti keväällä korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi. Esitys meni läpi valtioneuvoston toukokuisessa istunnossa. Tämän myötä opiskelija-aterioiden enimmäishintaa korotettiin 0,46 eurolla. 

Korotuksen myötä opiskelijaravintoloiden on ollut mahdollista korottaa hintojaan niin, että opiskelija maksaa perusateriastaan enintään 3,06 euroa. Aiemmin perusaterian hinta opiskelijalle on ollut enimmillään 2,60 euroa. Hintojen korotus on siis jäänyt opiskelijoiden maksettavaksi.

“Enimmäishinnan korotus oli tervetullut apu opiskelijaravintoloille ruuan laadun parantamiseksi ja nousseiden valmistuskustannusten kattamiseksi. Enimmäishinnan korotus on kuitenkin nyt jäänyt opiskelijoiden maksettavaksi, sillä ateriatukea ei ole korotettu samassa suhteessa aterioiden hintojen nousun kanssa”, toteaa SAMOKin puheenjohtaja Anna Laurila.

Koronavuodella on ollut heikentävä vaikutus opiskelijoiden toimeentuloon sekä hyvinvointiin. Ateriatuen korotusta kaivataan nyt erityisen kipeästi, sillä ateriatuki on tärkeä osa opiskelijan sosiaaliturvaa. Tutkimuksen mukaan ruokailu kattaa noin neljänneksen korkeakouluopiskelijoiden menoista. Sen lisäksi, että ateriatuki auttaa pienituloista opiskelijaa taloudellisesti se tukee myös opiskelijan terveyttä ja jaksamista. Riittävän kattava ateriatuki varmistaa opiskelijan mahdollisuuden syödä vähintään yksi monipuolinen lämmin ateria päivässä. Mahdollistamalla opiskelijan aterioinnin opiskelijaravintolassa vahvistetaan myös opiskelukykyä, opiskeluyhteisön hyvinvointia ja opiskelijan sosiaalisia suhteita.

“Leikkaamalla opiskelijan jo entuudestaan alhaisesta sosiaaliturvan tasosta, riskeerataan opiskelijan oikeus terveelliseen ja monipuoliseen ruokailuun, joka tukee myös opiskelukykyä sekä kansanterveyttä”, Laurila jatkaa. 

Hallitus kokoontuu ensi viikolla budjettiriiheen keskustelemaan valtion talousarviosta. SAMOK odottaa hallituksen mahdollistavan opiskelijan kohtuuhintaisen ja terveyttä tukevan lounaan ja vetoaa ateriatuen korotuksen puolesta.

 

Lisätietoja:

Anna Laurila
Puheenjohtaja
050 389 1000