28.10.2022 | Kannanotot

AMK-opiskelijat: Visio ammattikorkeakoulutuksesta

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n liittokokous esittää ratkaisuja Suomen osaamisvajeeseen ja hyvinvointikriisiin.

Opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen on ollut koetuksella vuosikaudet. Jaksaminen on yhteisesti jaettu huolenaihe, mutta siitä huolimatta opiskelijat patistetaan yhä nopeampaan valmistumiseen ja työntekoon opintojen ohella, jotta väestörakenteen aiheuttamaa työntekijäpulaa saataisiin korjattua.

SAMOKin visio on maailman paras ammattikorkeakoulutus. Olennaisinta vision toteutumiseen ovat opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät kysymykset sekä osaamisen kehittämisen vastaaminen väestörakenteen muutokseen ja työelämän murrokseen.

“Suomi tarvitsee hyvinvoivia, työkykyisiä ihmisiä kehittämään hyvinvointiyhteiskuntaa. Siksi korkeakouluopiskelijoiden jaksamiseen ja hyvinvointiin on panostettava,” vaatii vuoden 2022 puheenjohtaja Emmi Lainpelto.

Opiskelijoiden aika jakautuu nykyisin epätasaisesti niin, että levolle ja vapaa-ajalle ei jää opintojen ja työnteon jälkeen riittävästi aikaa. Työkavereiden määrä vähenee ja työnteon tavat muuttuvat väistämättä teknologian kehittyessä ja väestön ikääntymisen myötä. Ammattikorkeakoulutuksen luomat uudet ratkaisut ja innovaatiot tekevät Suomesta elinvoimaisen, vahvistavat ihmisten hyvinvointia ja synnyttävät uusia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Ammattikorkeakoulutuksella on tärkeä rooli väestön osaamisen vahvistamisessa.

Maailman paras ammattikorkeakoulutus saavutetaan opiskelijoiden hyvinvointiin panostamalla, yhteisöllisyyttä kunnioittamalla ja opiskelurauha turvaamalla. Työntekijöiden määrän vähentyessä hyvinvoinnin merkitys kasvaa, sillä se luo edellytykset osaamisen kartuttamiselle ja kehittämiselle. Hyvinvoinnin rinnalla mielenterveys tulee nähdä pääomana ja yhtenä tärkeimmistä asioista ihmisen elämässä. Sitä vaaliessa suorituspaineita on laskettava ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia ennaltaehkäistävä aiempaa paremmin. Aiemmin luodut rakenteet, kuten entisestään tehostuva koulutus heikentää hyvinvointia. Opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan aiempaa paremmin järjestämällä opinnot opiskelijoiden kokonaisvaltaiset ja moninaiset tarpeet huomioiden, tarjoamalla erilaisia tukia ja tukipalveluita sekä edistämällä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

“Opiskelijat tarvitsevat enemmän joustoa opintoihinsa ja paremman perustoimeentulon. Kun suorituspaineet sekä toimentulon murehtiminen vähenevät, jää enemmän aikaa hyvinvoinnista huolehtimiselle ja levolle,” vuoden 2023 puheenjohtaja Joonas Soukkio kiteyttää.

Lisätietoa:
Emmi Lainpelto
Puheenjohtaja 2022
[email protected]
Puh. 050 389 1000

Joonas Soukkio
Puheenjohtaja 2023
[email protected]
Puh. 044 082 6560