28.10.2022 | Ställningstaganden

Yrkeshögskolestuderanden: Vision om yrkeshögskoleutbildningen

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf:s förbundsmöte presenterar lösningar till Finlands kompetensbrist och välfärdskris.

I åratal har studerandenas välbefinnande och motivation satts på prov. Detta är en gemensam oro, men trots detta pressas studerandena att examineras snabbare och arbeta samtidigt som de studerar för att kompensera för bristen på arbetskraft i Finland.

SAMOKs vision är världens bästa yrkeshögskoleutbildning. De viktigaste frågorna för att förverkliga denna vision är frågor som rör studerandenas välbefinnande och välfärd samt utvecklingen av färdigheter som svar på den demografiska förändringen och omvandlingen av arbetslivet.

”Finland behöver välmående, arbetsdugliga människor för att utveckla ett välfärdssamhälle. Därför måste vi investera i högskolestuderandenas välbefinnande och välmående”, insisterar Emmi Lainpelto, ordförande för 2022.

Studerandenas tid är för närvarande ojämnt fördelad, vilket innebär att det inte finns tillräckligt med tid för vila och fritid efter studier och arbete. Antalet kollegor minskar och arbetsmönstren förändras oundvikligen i takt med att tekniken utvecklas och befolkningen åldras. De nya lösningar och innovationer som yrkeshögskoleutbildningen skapar gör Finland livskraftigare, stärker människors välbefinnande och skapar nya hållbara lösningar. De yrkeshögskolorna spelar en viktig roll när det gäller att stärka befolkningens kompetens.

Den bästa yrkeshögskoleutbildningen i världen uppnås genom att investera i studerandenas välbefinnande, respektera gemenskapen och garantera fred i studierna. I takt med att arbetskraften minskar blir välbefinnandet viktigare eftersom det skapar förutsättningar för kompetensuppbyggnad och utveckling. Vid sidan av välbefinnande måste mental hälsa ses som grundläggande och en av de viktigaste aspekterna av mänskligt liv. För att främja det måste prestationstrycket minskas och problem som rör välbefinnande måste förebyggas bättre. Strukturer som skapats i det förflutna, t.ex. en allt effektivare utbildning, undergräver välbefinnandet. Studenternas välbefinnande kommer att främjas bättre genom att organisera studierna på ett sätt som tar hänsyn till deras helhetsmässiga och varierande behov, genom att tillhandahålla en rad stöd och stödtjänster och genom att främja en känsla av gemenskap och inkludering.

”Studerandena behöver mer flexibilitet i sina studier och en bättre grundinkomst. Med mindre press på att prestera och mindre oro för att tjäna pengar kommer det att finnas mera tid för välbefinnande och vila”, säger Joonas Soukkio, ordförande för 2023.

Lisätietoa:
Emmi Lainpelto
Ordförande 2022
[email protected]
Tel. 050 389 1000

Joonas Soukkio
Ordförande 2023
[email protected]
Tel. 044 082 6560.