01.11.2019 | Kannanotot

AMK-opiskelijat: Saavutettavampi korkeakoulu – yhdenvertaisempi yhteiskunta!

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n liittokokous vaatii, että tällä hallituskaudella Suomeen luodaan korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma. Koulutuksellisen tasa-arvon suhteen on saavutettu hyviä tuloksia, mutta paljon on vielä tekemättä. Jokaisella on taustaansa katsomatta oltava mahdollisuudet opiskella niin pitkälle kuin oma kiinnostus ja osaaminen riittävät. Tällä hetkellä tämä tavoite ei toteudu suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Nuorten koulutusvalintoihin vaikuttavat merkittävästi vanhempien koulutustaso ja perheen sosioekonominen asema. Monella vähemmistöön kuuluvalla nuorella koulutuspolku katkeaa liian aikaisin: maahanmuuttajataustaiset jatkavat muita harvemmin peruskoulusta toiselle asteelle, ja romanien ja vammaisten koulutustaso on muuta väestöä alhaisempi. Nykyisellään koulutusjärjestelmämme ei yksinkertaisesti onnistu tukemaan läheskään kaikkia.

Suomessa on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2030 puolet nuorista suorittaa korkeakoulututkinnon. Tämä tavoite ei voi mitenkään toteutua, jos emme paranna koulutuksen saavutettavuutta.

“Suomessa on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2030 puolet nuorista suorittaa korkeakoulututkinnon. Lisäksi halutaan panostaa jatkuvan oppimisen kehittämiseen. Nämä tavoitteet eivät mitenkään voi toteutua, jos emme paranna koulutuksen saavutettavuutta”, puheenjohtaja Iiris Hynönen huomauttaa. 

Koulutuksen arvoa niin yksilölle kuin yhteiskunnalle ei voi mitata pelkästään rahassa. Yksilölle se tarkoittaa uratoiveiden toteutumista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, parempaa toimeentuloa ja vähemmän työttömyyttä. Yhteiskunnalle ja valtiontaloudelle koulutettu väestö on suorastaan elinehto: ilman koulutettua työvoimaa emme ole globaalissa maailmassa kilpailukykyisiä, eikä osaamistasomme kehity. Tämän vuoksi kaikkien on saatava riittävästi tukea ja ohjausta voidakseen opiskella niin pitkälle kuin motivaatio riittää.

“Tarvitsemme selkeät kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet korkeakoulutuksen saavutettavuuden parantamiseksi. Kaikilla koulutusasteilla on oltava valmiuksia tukea jokaista opiskelijaa juuri hänen tarvitsemallaan tavalla”, päättää vasta valittu vuoden 2020 puheenjohtaja Anna Laurila.

Lisätietoja:

Iiris Hynönen
puheenjohtaja 2019
[email protected]
050 389 1000

Anna Laurila
puheenjohtaja 2020
[email protected]
045 355 6955