01.11.2019 | Ställningstaganden

Yrkeshögskolestuderande: En mer tillgänglig högskola – ett mer jämställt samhälle

Finlands studerandekårers förbund SAMOK rf:s förbundsmöte kräver att Finland under denna regeringsperiod skapar en tillgänglighetsplan för högskoleutbildning. Finland har uppnått goda resultat när det gäller utbildningsmässig jämlikhet, men det finns ännu mycket att göra. Var och en ska oberoende av bakgrund ha möjlighet att studera så långt som det egna intresset och kunnandet tillåter. För närvarande uppnås detta mål inte i det finländska samhället.

Ungdomars val av utbildning påverkas i betydande grad av föräldrarnas utbildningsnivå och familjens socioekonomiska ställning. Många som hör till en minoritet avslutar sin utbildning för tidigt: ungdomar med invandrarbakgrund fortsätter mer sällan än andra från grundskolan till det andra stadiet, och utbilningsnivån hos romer och funktionsnedsatta är lägre än hos den övriga befolkningen. I dagens läge lyckas vårt utbildningssystem helt enkelt inte på långt när stödja alla.

“Finland har ställt upp som mål att hälften av alla ungdomar ska avlägga en högskoleexamen 2030. Dessutom vill man satsa på att utveckla kontinuerligt lärande. Det finns ingen möjlighet att dessa mål uppnås om vi inte förbättrar utbildningens tillgänglighet”, påpekar ordförande Iiris Hynönen.

Utbildningens värde kan inte endast mätas i pengar, vare sig för individen eller för samhället. För individen innebär en utbildning uppfyllda karriärönskemål, delaktighet och gemenskap, bättre utkomst och mindre arbetslöshet. För samhället och statsfinanserna är en utbildad befolkning rentav ett livsvillkor: utan utbildad arbetskraft är vi inte konkurrenskraftiga i en global värld, inte heller utvecklas vår kompetensnivå. Därför måste alla få tillräckligt med stöd och handledning för att kunna studera så långt deras motivation räcker.

“Vi behöver klara nationella mål och åtgärder för att förbättra högskoleutbildningens tillgänglighet. Alla utbildningsnivåer måste ha beredskap att stödja varje studerande på just det sätt som hen behöver”, avslutar Anna Laurila, som precis har valts till ordförande för 2020.

Närmare information:

Iiris Hynönen
ordförande 2019
[email protected]
050 389 1000

Anna Laurila 
ordförande 2020
[email protected]
045 355 6955