21.06.2022 | Kannanotot, SAMOK viestii

AMK-opiskelijat: Opiskelijakuntien toiminnan turvaaminen vaatii julkista rahoitusta

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n ylimääräinen liittokokous vaatii julkista rahoitusta opiskelijakuntien toiminnan vakauttamiseksi. Liittokokous hyväksyi liitolle linjapaperin, joka määrittelee millaisilla periaatteilla julkinen rahoitus tulisi liiton mielestä toteuttaa. Liitto esittää, että valtio rahoittaisi opiskelijakuntia summalla, joka mahdollistaa kaikissa opiskelijakunnissa vähintään yhden työntekijän palkkaamisen ja huomioi korkeakoulun koon.

“Opiskelijakuntien tilanne on vakava, jäsenmäärät ja sitä kautta tulot ovat pudonneet viime vuosina keskimäärin kymmeniä prosentteja uudistuneen lainsäädännön myötä. Jo valmiiksi haastava tilanne on kärjistynyt ja opiskelijakuntien resurssit opiskelijoita tukevaan perustoimintaan ovat heikentyneet merkittävästi”, puheenjohtaja Emmi Lainpelto kertoo.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäsenyys on vapaaehtoista. Merkittävä syy liittyä jäseneksi on perinteisesti ollut jäsenyyden myötä saatava opiskelijakortti, jolla on voinut todistaa oikeutensa saada erilaisia etuja ja alennuksia. Lakimuutoksen myötä markkinoille on tullut myös kortteja ilmaiseksi tarjoavia toimijoita. Tämä on johtanut monessa opiskelijakunnassa jäsenmäärän rajuun pudotukseen.

“Opiskelijakuntien tekemä työ on elintärkeä osa ammattikorkeakouluja. Lakisääteisten tehtävien, kuten opiskelijaedustajien nimeämisen lisäksi opiskelijakunnat luovat yhteisöllisyyttä ja mahdollistavat vertaistukea opiskelijoille tuutoroinnin, tapahtumien ja muun monipuolisen toiminnan kautta. Opiskelijakunnat auttavat opiskelijoita erilaisissa ongelmatilanteissa, kehittävät ammattikorkeakoulujen toiminnan laatua ja tuovat tietoa opiskelijoiden tarpeista valtakunnalliseen päätöksentekoon”, Lainpelto tiivistää.

Verkossa järjestetty ylimääräinen liittokokous kokosi opiskelijakunnat keskustelemaan liiton ratkaisuehdotuksista heikentyneeseen taloustilanteeseen. Julkista rahoitusta esittää myös 8.6.2022 julkaistu selvitys opiskelijakuntien tilanteesta.

Lisätietoja:

Emmi Lainpelto
puheenjohtaja
050 389 1000

Selvitys: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164198