Yrkeshögskolestuderande: Offentlig finansiering krävs för att trygga studerandekårernas verksamhet

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf:s extra förbundsmöte kräver offentlig finansiering för att stabilisera studentkårernas verksamhet. Förbundsmötet godkände ett policydokument för förbundet, som fastställer enligt vilka principer förbundet anser att offentlig finansiering bör förverkligas. Förbundet föreslår att staten finansierar studerandekårerna med ett belopp som möjliggör anställning av minst en person i varje studerandekår samt beaktar högskolans storlek.

“Studerandekårernas situation är allvarlig, antalet medlemmar och därmed inkomsterna har minskat med i genomsnitt tiotals procent de senaste åren till följd av den reformerade lagstiftningen. Den redan utmanande situationen har eskalerat och studerandekårernas resurser för grundläggande verksamhet som stöder studerande har försämrats betydligt”, säger ordförande Emmi Lainpelto.

Medlemskap i yrkeshögskolornas studerandekårer är frivilligt. En väsentlig anledning till medlemskap har traditionellt varit studiekortet som man får som medlem, med vilket man har kunnat bevisa sin rätt till olika förmåner och rabatter. Till följd av lagreformen har även aktörer som erbjuder gratis kort kommit ut på marknaden. Detta har lett till en kraftig minskning av antalet medlemmar i många studerandekårer.

“Studerandekårernas arbete är en livsviktig del av yrkeshögskolorna. Utöver lagstadgade uppgifter, som att utse studeranderepresentanter, skapar studerandekårerna gemenskap och möjliggör kamratstöd för studerande genom handledning, evenemang och annan mångsidig verksamhet. Studerandekårerna hjälper studerande i olika problemsituationer, utvecklar kvaliteten på yrkeshögskolornas verksamhet och informerar om studerandes behov i det nationella beslutsfattandet”, sammanfattar Lainpelto.

Det extra förbundsmötet som hölls online sammanförde studerandekårerna för att diskutera förbundets förslag på lösningar tillden försvagade ekonomiska situationen. En utredning gällandestuderandekårernas situation som publicerades 8.6.2022 föreslår också offentlig finansiering.

Ytterligare information:

Emmi Lainpelto
ordförande
050 389 1000

Utredning: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164198