06.06.2019 | Kannanotot

AMK-opiskelijat: Koulutuksellinen tasa-arvo on hallitusohjelman helmi

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK tervehtii ilolla uuden hallitusohjelman linjauksia koulutuksellisen tasa-arvon kohentamiseksi. Hallitusohjelmasta löytyy laaja kirjo erilaisia toimenpiteitä koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.

“Suomen menestystarina rakentuu sen varaan, että jokaisella on taustastaan riippumatta aito mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet riittävät. Siksi on hienoa, että hallitusohjelmassa pyritään entistä paremmin takaamaan kaikille yhdenvertaiset edellytykset hankkia osaamista ja sivistystä, jota työmarkkinoilla ja elämässä pärjääminen edellyttää”, toteaa SAMOKin puheenjohtaja Iiris Hynönen.

Erityisesti SAMOK kiittää hallitusohjelman kirjausta, jossa asetetaan tavoitteeksi korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma. Suunnitelmassa käytäisiin läpi korkeakoulutuksen sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutuminen sekä eri vähemmistöryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen esteet. Selvitysten pohjalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin sekä asetetaan selkeät ja mitattavat tavoitteet aliedustettujen ryhmien koulutukseen pääsyyn ja läpäisyn edistämiseksi.

“On erinomaista, että tuleva hallitus ryhtyy toimeen ja laatii pitkäjänteisen suunnitelman korkeakoulutuksen saavutettavuuden edistämiseksi. Se on hallitusohjelman helmi ja me SAMOKissa olemmekin esittäneet tällaisen suunnitelman laatimista jo pitkään. Perhetausta, sukupuoli ja etninen tausta ohjaavat yhä liikaa sitä, ketkä korkeakoulututkintoja tässä maassa suorittavat”, Hynönen jatkaa.

SAMOK toivottaa uudelle hallitukselle onnea työssään koulutuksellisen tasa-arvon eteen! SAMOKin ideoihin korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman toteuttamiseksi voi tutustua osoitteessa https://samok.fi/mita-samok-tekee/koulutuksellinen-tasa-arvo/

Lisätietoja:

Iiris Hynönen
puheenjohtaja
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
p. 050 389 1000
[email protected]

Eero Löytömäki
asiantuntija
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
p. 050 389 1015
[email protected]