05.10.2022 | Blogi

Vieraskynä: Oppiminen on vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijan välillä

 

Lokakuun 5. päivänä vietetään kansainvälistä opettajien päivää. Päivää ryhdyttiin viettämään Unescon aloitteesta vuonna 1994, ja sen tarkoituksena on kiinnittää huomiota opettajan tärkeään rooliin koulutus- ja kasvatustyössä. Opettajan työn korostamisen tavoitteena on parantaa työoloja, mikä merkitsee parempia edellytyksiä oppimiselle.

Opettajat ovat sitoutuneita, luovia ja joustavia. Heillä on hyvät yhteistyötaidot ja myönteinen asenne. Yksikään opettaja ei voi pitää itseään täysinoppineena, koska yhteiskunnan kehittyessä uusia menetelmiä ja työvälineitä tulee jatkuvasti opeteltavaksi. Erityisesti viime vuosina on testattu digitaalista osaamista etäopetuksen yhteydessä. Opettaja tarvitsee hyviä viestintätaitoja, kärsivällisyyttä ja nöyryyttä, koska myös opettajat tekevät virheitä.

Kaikilla opettajilla on yksilöllinen opettajan roolinsa, joka alkaa muodostua jo omien opintojen aikana ja kehittyy edelleen koko uran ajan. Rooliin vaikuttavat myös opettajakollegat ja ulkoiset tekijät. Opettajan roolin monipuolisuus on rikkaus, sillä opiskelijat yksilöinä hyötyvät erilaisista opettajista.

Vaikka opettajalla on tärkeä rooli, hänen vastuullaan on rajansa. Opettaja voi tarjota työvälineet, mutta jossain vaiheessa vastuu siirtyy opiskelijoille. Heillä on oma vastuunsa noudattaa yhteisiä vaatimuksia ja osallistua opetukseen, eivätkä he saa pelätä virheiden tekemistä. Virheet ovat myös tapa oppia, joten opettaja voi auttaa luomalla turvallisen oppimisympäristön. Virheiden myötä syntyy usein keskusteluja, jotka nekin tukevat oppimista.

Opiskelijoiden tulisi käydä opettajan kanssa vuoropuhelua ja uskaltaa esittää kysymyksiä. On aina parempi kysyä kuin pelätä sitä, että kysymystä voidaan pitää tyhmänä tai merkityksettömänä. Yksilöt toimivat aina oman viitekehyksensä ja tietojensa perusteella, joten se, mikä voidaan luokitella tyhmäksi kysymykseksi, on suhteellista ja tilannekohtaista. Ammattikorkeakouluopiskelijalle kysymys ”Onko 1 + 1 = 2?” saattaa tuntua vähäpätöiseltä, kun taas matemaatikolle se voi olla suorastaan filosofinen.

Opiskelijalla on vastuu oppia tekemään yhteistyötä sekä opiskelumenestyksen että tulevaisuudessa siintävän työelämän vuoksi. Ryhmäkoko rajoittaa usein sitä, kuinka paljon opettaja ehtii antaa tukea oppitunnin aikana, mutta opiskelijat voivat tukea toisiaan tekemällä yhteistyötä. Kuten eräs opettajakollega kerran sanoi: ”Opiskelija ymmärtää parhaiten, miten toinen opiskelija ajattelee.” Lisäksi yksi parhaista tavoista oppia jotain on selittää se jollekin toiselle, jolloin molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä.

Sekä opettajalla että opiskelijalla on tärkeä rooli oppimisessa. Parhaimmillaan oppiminen on jatkuvaa vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijoiden välillä. Koulutuksen vastuulla on valmentaa opiskelija työelämää varten, ja siihen kuuluu paljon muutakin kuin tieto.

 

Sofia Frilund, ammattikorkeakoulu Novia