05.10.2022 | Blogg

Lärande – ett samspel mellan läraren och studerande

 

Den 5 oktober firas den internationella lärardagen. Dagen instiftades av UNESCO år 1994 och firas för att uppmärksamma lärarens viktiga roll i utbildning och utveckling. Genom att lyfta fram lärarens arbete vill man stärka arbetsvillkoren, vilket medför bättre förutsättningar för lärande.

Lärare är engagerade, kreativa och flexibla. De har en god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Ingen lärare kan anse sig vara färdiglärd, eftersom man ständigt lär sig nya metoder och nya verktyg i takt med att samhället utvecklas. Speciellt under de senaste åren har den digitala kompetensen prövats i samband med distansundervisningen. En lärare behöver bra kommunikationsförmåga, tålamod samt ödmjukhet, eftersom även lärare gör misstag.

Alla lärare har en personlig lärarroll, som börjar formas redan under den egna skolgången och fortsätter att utvecklas under hela karriären. Rollen påverkas även av lärarkollegor samt av yttre faktorer. Lärarrollens mångsidighet är en rikedom, eftersom studerande som individer gynnas av olika typer av lärare.

Fastän läraren har en viktig roll så finns det en gräns för lärarens ansvar. Läraren kan ge verktygen, men i något skede flyttas ansvaret över till de studerande. De har ett eget ansvar att följa de gemensamma kraven, ta del av undervisningen och inte vara rädda för att göra misstag. Misstag är även ett sätt att lära sig, så här kan läraren bidra med att skapa en trygg lärmiljö. Misstag leder ofta till diskussioner som ytterligare stöder inlärningen.

Studerande bör föra dialog med läraren och våga ställa frågor. Det är alltid bättre att fråga än att vara rädd för att frågan kan upplevas dum eller irrelevant. Individer agerar alltid utgående från den egna referensramen och kunskapen, så vad som egentligen kan klassas som en dum fråga är relativt och situationsbundet. För en yrkeshögskolestuderande kan frågan ”Är 1 + 1 = 2?” verka trivial, medan den för en matematiker kan vara rentav filosofisk.

Studerande har ett ansvar att lära sig samarbeta, både med tanke på studieframgången och för framtiden i arbetslivet. Gruppstorleken sätter ofta hinder för hur mycket läraren hinner stöda under en lektion, men studerande kan genom att samarbeta stöda varandra. Som en lärarkollega en gång uttryckte det: ”En studerande förstår bäst hur en annan studerande tänker”. Dessutom är ett av de bästa sätten att lära sig något att förklara det för någon annan, så båda parterna gynnas av samarbetet.

Både läraren och den studerande har en viktig roll i lärandet. Som bäst är lärandet ett kontinuerligt samspel mellan läraren och de studerande. Utbildningen har ett ansvar att förbereda den studerande för arbetslivet, och detta innefattar mycket mer än endast kunskap.

 

Sofia Frilund, Yrkeshögskolan Novia