02.03.2022 | Blogi

Vähitellen takaisin toimistolle ja lähiopintoihin (jälleen kerran)

Etätyösuosituksen päätyttyä toissapäivänä (28.2.2022) olemme muiden saman toimiston jakavien järjestöjen kesken pohtineet miten toimitaan koronaturvallisesti, mutta samalla mahdollistaen sosiaalisen vuorovaikutuksen toimistolla. Ihmisten tapaaminen on todella tärkeää, jotta oppii tuntemaan heidät, ja pystyy syntymään luottamuksellista vuorovaikutusta ja jopa ystävyyssuhteita. Olemme jakaneet saman toimiston muiden järjestöjen kanssa jo kohta 15 vuotta. Tämä aika on vahvistanut järjestöjen välistä yhteistyötä ja tehnyt siten suomalaisesta opiskelijaliikkeestä vahvemman. Etäaikana yhteistyö on toki jatkunut, mutta aivan kaikkea siitä ei ole saatu irti.

Osalle toimijoista etäaika on ollut raskasta. Yksinäisyys, päivästä toiseen jatkuvat puuduttavat etäpalaverit, ja epätietoisuus siitä kuinka pitkään tilanne jatkuu ovat olleet kuluttavia. Olemme toki järjestönä parhaamme mukaan pyrkineet vastaamaan tilanteeseen mm. järjestämällä epämuodollisia kohtaamisia etäyhteyksillä ja riittävällä palaverien tauottamisella. Mutta nämä eivät ole aina olleet riittäviä toimenpiteitä.

Etäajasta on ollut toki hyötyäkin. Olemme oppineet käyttämään etätyöskentelyvälineitä aiempaa paremmin ja tämä on johtanut mm. siihen että pystymme webinaarien ja etäkeskustelujen avulla palvelemaan ja osallistamaan opiskelijakuntia paljon aiempaa paremmin. Lisäksi paikasta riippumaton työskentely on tuonut uusia mahdollisuuksia sekä hallitukselle että henkilöstölle.

Etäaika on ollut raskas myös opiskelijoille ja aika pitkälti samoista syistä kuin opiskelijajärjestöjen toimijoille. SAMOKin tekemän etäopiskelukyselyn ja Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen tulosten mukaan tarve mielenterveyspalveluille ja korkeakoulujen tukipalveluille on suuri. Paluu korkeakouluille on meneillään, mutta etäajan aiheuttama vahinko korkeakouluyhteisöille ja opiskelijoiden hyvinvoinnille jää. Onkin tärkeää että korkeakoulut panostavat tukipalveluihin, kuten opinto-ohjaukseen ja kuraattoripalveluihin. Palveluiden on oltava saatavilla matalalla kynnyksellä.

Samalla on tärkeää että etäaikana opitut etäopetuksen käytänteet eivät painu unholaan kun kampukselle palataan. Etätyökaluilla voidaan tarjota opintoja joustavasti, silloinkin kun opiskelija ei esimerkiksi elämäntilanteensa takia pysty osallistumaan paikan päällä.

Toivottavasti etätyö- ja etäopiskelusuositukset on nyt nähty. Nähdään (livenä tai etänä)!