26.03.2018 | Blogi

Oikeus päättää omasta sukupuolestaan kuuluu kaikille!

SAMOK on opiskelijan puolustaja ja edunvalvoja. Yleensä edunvalvonta tarkoittaa puurtamista vaikkapa opintotuen tai opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi. Toisin kuin monien kansainvälisten sisarjärjestöjemme, meidän ei kuitenkaan tarvitse jatkuvasti nousta barrikadeille puolustamaan opiskelijoiden ihmisoikeuksia.

Nyt on kuitenkin sen aika.

Emme voi katsoa sivusta, kun opiskelijoiden itsemääräämisoikeutta rajoitetaan. Emme suvaitse opiskelijoiden kehollisen koskemattomuuden loukkaamista. Emme aio koskaan hyväksyä ihmisoikeuksien rikkomista. Siksi olemme mukana tukemassa Setan ja Trasekin Kuuluu kaikille -kampanjaa translain uudistamiseksi.

SAMOK vastustaa pakkosterilisaatiota.Yhdenkään opiskelijan ei pitäisi joutua todistamaan olevansa lisääntymiskyvytön saadakseen virallisen tunnustuksen kokemalleen sukupuolelle ja pystyäkseen elämään yhteiskunnan silmissä omana itsenään.

Vastustamme sitä, että sukupuolen määrittelyyn tarvitaan viranomaisten hyväksyntä. Jotta nimi ja henkilötunnus saadaan muutettua, yhdenkään opiskelijan ei pitäisi joutua alttiiksi pitkille lääketieteellisille tutkimuksille. Kyse on itsemääräämisoikeudesta: kunkin tulisi voida määritellä sukupuolensa itse, ilman vaadetta ulkopuolisten hyväksynnästä.

SAMOK vastustaa myös sukupuolen juridisen vahvistamisen 18 vuoden ikärajaa. Moni kokee jo varhain, että virallisiin asiakirjoihin merkitty sukupuoli ei täsmää koetun sukupuoli-identiteetin kanssa. Nykyisin nuori joutuu odottamaan täysi-ikäisyyttä, ennen kuin voi hakea henkilöpapereihin toista merkintää. Itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille, myös alaikäisille.

Emme ole vaatimustemme kanssa yksin: myös Euroopan ih­mi­soi­keus­tuo­mi­ois­tuin (EIT) on lin­jan­nut, et­tä li­sään­ty­mis­ky­vyt­tö­myys­vaa­ti­mus su­ku­puo­len vah­vis­ta­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä louk­kaa ih­mi­soi­keuk­sia. Lisäksi Setan ja Trasekin kampanja on tätä blogia kirjoittaessa kerännyt lisäksemme jo 29 kannattajajärjestöä. Lisää on varmasti tulossa.

Päättäjille meillä on vain kaksi sanaa: Translaki. Nyt.

 

 

 

 

 

Maria Jokinen, varapuheenjohtaja sekä Saana Simonen, hallituksen jäsen

Seuraavat opiskelijakunnat ovat osoittaneet tukensa kampanjalle:

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta COPSA
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKO
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KAAKKO

Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA
Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO
Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO
Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Novium
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO

SAMOK on ollut mukana vaatimassa parempaa translakia jo vuonna 2012.