Alla har självbestämmanderätt om sitt kön!

 In Blogg

SAMOK försvarar och bevakar studerandes intressen. Vanligen innebär intressebevakning att jobba på med exempelvis att utveckla studiestödet eller studerandehälsovården. Till skillnad från många av våra internationella syskonorganisationer behöver vi ändå inte ideligen klättra upp på barrikaderna för att säkra studerandes mänskliga rättigheter.

Nu behövs det.

Vi kan inte tyst se på medan studerandes självbestämmanderätt begränsas. Vi tolerar inte kränkningen av studerandes kroppsliga integritet. Vi kommer aldrig att godkänna brott mot mänskliga rättigheter. Därför stöder vi Setas och Traseks #kuuluukaikille #tillhöralla -kampanj för en reform av translagen.

SAMOK motsätter sig tvångssterilisering. Inte en enda studerande ska behöva bevisa att hen är infertil för att få sitt kön officiellt erkänt och kunna leva som sig själv i samhällets ögon.

Vi motsätter oss att myndigheterna ska godkänna vilket kön en definierar sig som. Inte en enda studerande ska behöva utsättas för långa medicinska undersökningar för att ändra sitt namn och sin personbeteckning. Det handlar om självbestämmanderätt: Var och en ska själv kunna definiera sitt kön, utan krav på utomståendes godkännande.

SAMOK motsätter sig också den åldersgräns på 18 år som gäller för att juridiskt fastställa kön. Många personer upplever redan som unga att det kön som officiella dokument anger för dem inte överensstämmer med den egna könsidentiteten. Som det är nu måste unga vänta på att de blir myndiga innan de kan ansöka om att ändra uppgiften om kön i sina identitetshandlingar. Självbestämmanderätt är allas rättighet – även minderårigas.

Vi är inte ensamma med våra krav: också Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen, EMRD) har konstaterat att kravet på infertilitet som förutsättning för fastställande av kön är en kränkning av mänskliga rättigheter. Därutöver har Setas och Traseks kampanj redan då vi skriver den här bloggen samlat understöd från 29 organisationer utöver oss. Fler kommer det säkert.

För beslutsfattarna har vi endast tre ord: Ny translag. Nu.

 

 

 

 

 

Maria Jokinen, vice ordförande och Saana Simonen, styrelsemedlem

Följande studerandekårer har också uttryckt sitt stöd för kampanjen:

Studerandekåren COPSA vid yrkeshögskolan Centria
Studerandekåren vid Diakoniyrkeshögskolan
Studerandekåren vid Tavastlands yrkeshögskola
Studerandekåren HUMAKO vid Humanistiska yrkeshögskolan
Studerandekåren LAMKO vid Lahtis yrkeshögskola
Studerandekåren vid yrkeshögskolan Laurea
Studerandekåren METKA vid yrkeshögskolan Metropolia
Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Novium
Studerandekåren POKA vid yrkeshögskolan Karelia
Studerandekåren ROTKO vid Lapplands yrkeshögskola
Studerandekåren SAMMAKKO vid Satakunta yrkeshögskola
Studerandekåren vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola
Studerandekåren vid Åbo yrkeshögskola – TUO

SAMOK stödde en bättre translag redan år 2012.

Start typing and press Enter to search