23.05.2023 | Blogi

Blogi: Suomella on valtava mahdollisuus koulutusperäisen maahanmuuton hyödyntämisessä

Uuden hallituksen täytyy toteuttaa rohkeaa maahanmuuttopolitiikkaa, joka tunnistaa koulutusperäisen maahanmuuton tuomat edut.

Koulutusperäinen maahanmuutto on ratkaisevan tärkeä tekijä Suomen kirkkaamma tulevaisuuden muovaamisessa. Se tarjoaa etuja ja mahdollisuuksia maan kasvulle ja kehitykselle. Suomella on mahdollisuus luoda korkeasti koulutettua työvoimaa, joka loistaa eri aloilla ja pysyy kilpailukykyisenä globaalilla tasolla. Tunnistamme usein lahjakkaiden yksilöiden tuoman arvon, mutta meidän on ryhdyttävä päättäväisiin toimiin hyödyntääksemme heidän todellisen potentiaalinsa.

Innovaatio ja tutkimus ovat keskeisiä yhteiskunnan kehittymisen kannalta. Koulutusperäinen maahanmuutto tuo tuoreita näkökulmia, monipuolisia koulutustaustoja ja tutkimuskokemusta Suomen akateemiseen ja tieteelliseen yhteisöön. Tiedon ja asiantuntemuksen omaksuminen edistää innovaatiota, ajaa teknologian kehitystä ja vie aloja eteenpäin.

Koulutusperäisen maahanmuuton vaikutusta talouteemme ei voi aliarvioida. Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat toimivat talouskasvun katalyytteinä, tuoden yhteiskuntaamme uusia ideoita, yrittäjähenkeä ja liiketoimintaosaamista. Kannustamalla korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia panostustamaan itseensä, sytytämme innovaation, luomme työmahdollisuuksia ja edistämme taloudellista edellytyksiä.

Kulttuurista monimuotoisuutta tulee vaalia, sillä koulutusperäinen maahanmuutto tarjoaa sisäsyntyisiä sosiaalisia etuja sekä muita etuja. Henkilökohtaisesti olen kokenut monimuotoisuuden voimavarana. Olen kasvanut eri kulttuurien parissa ja kokenut Suomen yhteiskunnan pakolaisena, maahanmuuttajana ja ei-suomalaistaustaisena Suomen kansalaisena. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien vastaanottaminen rikastuttaa sosiaalista maailmaamme, edistää kulttuurien välistä ymmärrystä sekä ruokkii innovaatioita ja luovuutta. Olen omien kokemusteni kautta nähnyt, miten tämä vaihto edistää innovaatioita ja luovuutta. Opiskelija-aktiivina ja nyt SAMOKin hallituksen jäsenenä huomaan, että tuon esiin omia ainutlaatuista näkökulmia ja oivalluksia, joita muut eivät ehkä ole edes ajatelleet. Meidän täytyy tunnistaa monimuotoisuuden valtava arvo kaikissa ulottuvuuksissaan ja hyödyntää sitä vahvistaaksemme kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä. Näin varmistamme kirkkaamman tulevaisuus kaikille.

Väeston ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa, koulutusperäinen maahanmuutto tarjoaa ratkaisuja Suomelle. Työvoiman uudistaminen ja veropohjan laajentaminen korkeasti koulutetuilla maahanmuuttajilla auttavat meitä voittamaan nämä demografiset haasteet. Panostamalla koulutusperäiseen maahanmuuttoon ja edistämällä inklusiivisuutta, rakennamme kestävämpää yhteiskuntaa.

Jotta voimme hyödyntää koulutusperäisen maahanmuuton tuomia etuja parhaiten, meidän on kohdattava haasteet. Prosessien virtaviivaistaminen ja saavutettavuuden sekä tehokkuuden parantaminen ovat tässä keskeisessä roolissa. Esimerkiksi digitaalisten tunnistautumispalveluiden hyödyntäminen on potentiaalinen tapa nopeuttaa maahanpääsyprosesseja. Se poistaisi tarpeettomia viivytyksiä ja vähentäisi niin opiskelijoille kuin valtiolle koituvia kustannuksia.

Integraatio on avain kansainvälisten opiskelijoiden menestykselle yhteiskunnassamme. Kielimuurien murtaminen ja työllistymismahdollisuuksia haittaavien ennakkoluulojen torjunta ovat olennaisia. Työnantajien täytyy tunnistaa paremmin kansainvälisten osaajien tuoma valtava arvo. Meidän täytyy luoda erilaisia kannustimia ja mahdollisuuksia menestymiselle.

On aika muutokselle. Uuden hallituksen täytyy toteuttaa rohkeaa maahanmuuttopolitiikkaa, joka tunnistaa koulutusperäisen maahanmuuton tuomat edut. Tarvitsemme järjestelmän, joka houkuttelee kansainvälisiä opiskelijoita, tutkijoita ja taitavia ammattilaisia. Samalla Suomen täytyy tukea heidän sopeutumistaan ja tarjota tänne muuttaville avoin ympäristö menestymiseen.

Meillä on mahdollisuus rakentaa tulevaisuuden Suomea, joka tunnetaan avoimuudestaan, monimuotoisuudestaan ja innovatiivisuudestaan. Voimme olla koulutusperäisen maahanmuuton edelläkävijöitä, mikäli niin päätämme. Voimme näyttää esimerkkiä maailmalle, kuinka rakennamme vahvempaa ja monikulttuurisempaa Suomea. Suomen tulevaisuus voi olla valoisa, mikäli määrätietoisesti ja päättäväisesti muokkaamme sitä oikean suuntaa.

Kirjoittaja: Adel Rizvi, SAMOKin hallituksen jäsen