13.06.2023 | Blogi

Blogi: Kokemuksia nelipäiväisestä työviikosta

Lupasin aiemmassa blogissani palata asiaan nelipäiväisen työviikon kokeilumme päätyttyä. Nyt olisi sen aika. Tiivistettynä: kokeilu meni sen verran hyvin, että päädyimme vakinaistamaan lyhyemmän työviikon tämän kuun alusta. Olemme siis sopineet paikallisella sopimuksella työajaksi 6 tuntia päivässä (30 tuntia viikossa kokopäiväisessä työsuhteessa).

Kokeilun tavoitteena oli selvittää voiko lyhyemmällä työajalla parantaa työhyvinvointia ja työpaikan vetovoimaa. Kävin työntekijöiden kanssa säännöllisiä keskusteluja kokeilun aikana ja keskustelimme lyhennetyn työajan vaikutuksista. Työhyvinvointi vaikutti parantuneen merkittävällä osalla työntekijöistä kokeilun aikana. Useampi mainitsi pidemmän palautumisajan lisänneen hyvinvointia ja parantaneen jaksamista.

Työpaikkojen vetovoimasta on vielä liian aikaista sanoa mitään, sillä emme pystyneet kokeilun väliaikaisen luonteen vuoksi mainitsemaan lyhyempää työaikaa työpaikkailmoituksissa. Mutta uskoisin että vakinaistamisen jälkeen sillä tulee olemaan positiivinen vaikutus hakijamäärään.

“Entä tuottavuus, eikö vähentynyt työaika vaikuta merkittävästi heikentäen järjestön toimintaa?”, kuulen sinun kysyvän. Lyhentynyt työaika ei ainakaan tähän mennessä ole vaikuttanut negatiivisesti tehdyn työn määrään. Useampi työntekijä sanoi, että työt tulevat tehtyä lyhyemmässä ajassa tehokkaammin kuin aikaisemmin.

Muita tehtyjä muutoksia ennakoin jo maaliskuun blogissani. Olemme mm. lyhentäneet säännöllisiä palavereja. Paikallisessa sopimuksessa sovittiin lisäksi siitä, miten liukumasaldon kehittymistä seurataan ja miten liiton järjestämissä tapahtumissa mahdollisesti kertyneitä saldokertymiä puretaan. 

Minua yllätti kokeilun aikana kaksi asiaa: kokeilun helppo sujuminen ja se, että lyhyempi työaika vahvisti minun velvollisuuttani seurata työntekijöiden saldokertymiä. Lyhyemmän työviikon johdosta saldojen purkaminen pitämällä vapaapäiviä muuttuu hankalammaksi. Tämän vuoksi työnantajan kannattaa seurata saldoja aiempaa tarkemmin, jotta vältytään yllätyksiltä.

Meille kertyy lyhyemmästä työajasta varmasti ajan kanssa lisää kokemusta. Lupaan palata asiaan, jos jotain merkittävää käy ilmi. Tällä hetkellä olemme hyvin tyytyväisiä lyhennettyyn työaikaan ja voimme suositella sitä kaikille organisaatioille, joissa tehdään asiantuntijatyötä.

Vellu Taskila, toiminnanjohtaja

Yhteystiedot:

044 238 5384 / [email protected]