24.02.2024 | Ställningstaganden

På krigets årsdag stöder FSF och SAMOK Ukraina på vägen mot EU-medlemskap

Ukrainan lipppu

I dag, lördagen den 24 februari 2024, är det två år sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig mot Ukraina. De finländska studerandeorganisationerna har redan från början fördömt kriget och krävt konkreta åtgärder för att stödja ukrainarna både i deras eget land och i Finland.

Kriget i Ukraina har inte bara berövat miljontals människor deras hem och trygghet, utan också förstört högskolor och berövat studerande möjligheter att utbilda sig. I kriget har Ukraina inte bara kämpat för sin självständighet utan också för demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och för säkerhet och livsstil i hela Europa. Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK ansluter sig till kraven från vår takorganisation European Students’ Unionin (ESU) och vår ukrainska systerorganisation Українська асоціація студентів (UAS) att stödja Ukraina på landets väg mot EU-medlemskap.

Vi tror att Ukrainas medlemskap i EU skulle bidra till fred, utveckling och lika rättigheter för ukrainarna som för andra européer. Medlemskapet skulle göra det möjligt att intensifiera samarbetet med ukrainska partner också inom områden som högre utbildning, akademisk frihet, studerandes rättigheter, högklassiga hälso- och sjukvårdstjänster och utbildningskvalitet. Ett EU-medlemskap skulle också utgöra ett mycket starkt stöd för återuppbyggnaden av Ukraina.

EU och Finland måste fortsätta att erbjuda ukrainska flyktingar och studerande möjligheter att utbilda och bosätta sig i andra europeiska länder medan kriget pågår. Dessa möjligheter bör också erbjudas andra människor som flyr från krig och förföljelse. För att stödja de studerande kräver vi att ett Students at Risk-system inrättas på europeisk nivå.

FSF och SAMOK uttrycker sin solidaritet med alla ukrainare och särskilt studerande mitt bland krigets fasor och hoppas på en snabb väg till fred på ukrainarnas villkor.

Слава Україні!

Mer information:

Lauri Kujala
Ordförande, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK
[email protected]
050 389 1000

Akseli Tiitta
Ordförande, Finlands studentkårers förbund (FSF) rf
[email protected]
044 906 5004