24.01.2019 | SAMOK viestii, Uutiset

Unescon kansainvälistä koulutuksen päivää vietetään tänään ensimmäistä kertaa

Tänään vietetään historian ensimmäistä kertaa Unescon kansainvälistä koulutuksen päivää.

Me olemme samaa mieltä Unescon kanssa siitä, että koulutus on ihmisoikeus. Uskomme, että parempi maailma rakennetaan sivistyksen, koulutuksen ja osaamisen avulla. Siksi meille on tärkeää että jokaisella on taustastaan riippumatta mahdollisuus korkeakoulutukseen. Se vaatii panostuksia koulutukseen ja opiskelijoihin sekä täällä Suomessa että maailmalla.

Koulutus mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen, sillä on esimerkiksi ollut merkittävä rooli naisten aseman parantamisessa kautta historian. Laadukas ja saavutettava koulutus mahdollistaa luokkanousun ja ihmisen koko potentiaalin hyödyntämisen. Se tukee ihmisten hyvinvoinnin kasvua ja luo merkityksellisyyttä elämään.

Suomessa liian moni saa peruskoulussa riittämättömän luku- ja kirjoitustaidon, meillä koulutusvalinnat ovat merkittävästi sukupuolittuneempia kuin naapurimaissa ja koulutus periytyy voimakkaasti. Näihin epäkohtiin tulee puuttua.

Kansainvälisenä koulutuksen päivänä me haluamme kiittää siitä että meillä on laadukas ja maksuton koulutus Suomessa. Samalla esitämme toiveen päättäjille: panostakaa tulevaisuuteen, panostakaa koulutukseen ja sen saavutettavuuteen.

#EducationDay #Education2030

***

Today we celebrate UNESCO’s International Day of Education for the very first time.

We agree with UNESCO and consider that education should be a human right. We believe, that a better world is built via learning, education and building competences. That’s why it’s so important for us that everyone has access to higher education despite their background. More investments to education and students are required to reach this goal, both in Finland and abroad.

Education enables the development of societies, and has for example had a significant role in improving the status of women throughout history. Accessible quality education enables a shift in person’s social class and fulfilment of one’s full potential. It supports one’s wellbeing and creates significance to one’s life.

In Finland, too many pupils gain insufficient reading and writing skills in elementary school. Our educational choices are significantly more gendered in comparison to neighbouring countries and education is strongly inherited. These faults must be tackled.

At the International Day of Education we are grateful to have quality education free of charge in Finland. At the same time we express our desire to the decision makers: invest in future and invest in accessible education.

#EducationDay #Education2030