15.11.2019 | Uutiset

Iiris Hynösen puhe Opiskelijan Eurooppa -seminaarissa 15.11.2019

Tervetuloa Opiskelijan Eurooppa -seminaariin. Minä olen Iiris Hynönen, SAMOKin puheenjohtaja. Tänään saatetaan loppusuoralle SAMOKin Eurooppa-tietoutta AMK-opiskelijoille -projekti, jota olemme kuluneen vuoden aikana toteuttaneet. On ollut ilo toteuttaa laajaa valtakunnallista kampanjaa, jonka tavoitteena on ollut lisätä opiskelijoiden tietoa, innostusta ja keskusteluvalmiutta yhteisen unionimme keskeisiin kysymyksiin.

Monia pelotti, jäävätkö eurovaalit vähemmälle huomiolle samana keväänä käytävien eduskuntavaalien takia. Meitä myös opiskelijoita ja nuoria edustavana järjestönä on pitkään huolettanut nuorten alhainen äänestysaktiivisuus eurovaaleissa. Suomalaisnuoret kokevat itsensä eurooppalaisiksi, mutta sama identifioituminen ei näy äänestysprosenteissa. Tämä projektimme oli meidän oljenkortemme tuoda EU lähemmäksi AMK-opiskelijoita, ja täten lisätä aktiivisuutta sen päätöksentekoon vaikuttamiseen. Opiskelijakuntamme järjestivät kevään aikana eurovaalien yhteydessä vaalipaneeleita ympäri Suomen, jotka myös striimattiin laajemmalle yleisölle.

Vaalien aikana nostimme esille oikeudenmukaista sukupolvipolitiikkaa, jonka merkitys tulee näkymään työssämme ja laajemmin politiikassa jatkossakin. EU:n tasolla tehdään paljon päätöksiä, jotka vaikuttavat opiskelijan arkeen sekä nykyhetkessä että tulevaisuudessa. Täten onkin tärkeää, että he joita päätökset koskevat, saavat äänensä kuuluviin. Iloksemme nuorten äänestysprosentti Suomessa nousikin, mutta työtä on jatkettava. Tällaiset tapahtumat ovat mainioita esimerkkejä siitä, miten päättäjien ja opiskelijoiden välistä vuoropuhelua edistetään. Kiitos siis kaikille, jotka olette tulleet paikalle, seuraatte seminaariamme etänä tai katsotte tallennetta, nämä ovat arvokkaita hetkiä. 

Euroopan poliittista ilmapiiriä muokkaavat tällä hetkellä isot teemat, globalisaatio, teknologinen kehitys ja digitalisaatio, kestävän kehityksen haasteet, ja yhteiskunnan yhtenäisyys. Samat ilmiöt on havaittavissa myös täällä koti-Suomessa, ja onkin ollut ilo seurata, miten Suomi on puheenjohtajuuskaudellaan ottanut johtajuutta asiakysymyksissä, joissa EU voi tehdä vahvempaa koordinaatiota haasteisiin vastaamiseksi. Tästä hyvänä esimerkkinä historiallinen valtiovarainministereiden ja opetusministerien yhteistapaaminen, joka korosti koulutuksen merkitystä innovaatioiden synnyttäjänä.

SAMOK näkee tärkeäksi, että koulutus säilyy EU:n agendalla myös jatkossa. Koulutus on strateginen työkalu ja ratkaisu moniin unionin keskeisiin painopisteisiin.

Koulutuksen merkitys globaalien kysymysten ratkaisemisessa on korvaamaton. Koulutus tuottaa tulevaisuuden osaajia, kehittää ratkaisuja kestävän kehityksen ongelmiin, hyvin järjestettynä lisää sosiaalista yhtenäisyyttä, sekä paljon yhteiskunnan universaalia hyvinvointia lisääviä ulottuvuuksia. Varsinkin amkien merkitystä alueiden kehittymistä ajavana voimana, ja läheisestä yhteistyöstä työelämän kanssa, on vaikea ylikorostaa. Koulutuksen merkitys myös EU-politiikassa on noussut viime aikoina näkyvämmin esiin, josta SAMOK on erittäin tyytyväinen. Aiemmin mainittujen suurten poliittisten kysymysten lisäksi, esimerkiksi Brexit on tuonut lisämausteensa eurooppalaiselle koulutuspolitiikalle. Haluammekin olla jatkossakin luotettavia yhteistyökumppaneita erilaisten eurooppalaisten hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Opiskelijoille tärkeän Erasmus+-ohjelman rahoitus on nousemassa toiveidemme mukaisesti, ja myös ohjelman saavutettavuuden helpottamiseksi on tehty paljon töitä. Toivommekin että jatkossa AMK-opiskelijoita liikkuu ympäri Eurooppaa suurissa määrin. Valitettavasti opiskelijoiden liikkuvuusluvut ovat pitkästä aikaa laskussa, ja muun muassa tähän kysymykseen toivomme tämän päivän keskusteluista nousevan ratkaisuja. AMK-opiskelijat edustavat laajaa yhteiskunnan kirjoa, ja heillä kaikilla tulee olla mahdollisuus kansainvälisyyteen osana tutkintoaan.

Komission alullepanemat Erasmus+-rahoitteiset Eurooppalaiset yliopistoverkostot ovat yksi merkittävimmistä aloitteista, jotka ovat herättäneet keskustelua SAMOKin piirissä. Harmiksemme yksikään suomalainen ammattikorkeakoulu ei mahtunut mukaan ensimmäisellä kierroksella, ja nyt onkin aika pohtia miten AMKit saadaan mukaan uusiin kumppanuuksiin. Verkostojen idea on tiivistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja helpottaa entisestään opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta, sekä lisätä tutkimuksen ja koulutuksen välistä integraatiota.

Ammattikorkeakoulut saavat aluekehitystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan eli TKI-toimintaan EU:n tukea, mutta tulevaisuudessa toivomme amkien näkyvän myös EU:n tutkimusrahoituksen puiteohjelmassa vaikuttavammin. SAMOKin työ amkien tunnettuuden ja arvostuksen puolesta jatkuu muun muassa tällä saralla. On tärkeää, että AMK-tutkinnot tunnustetaan sekä EU:ssa, että koko Euroopan korkeakoulualueella. AMK-opiskelijoilla on mainiot valmiudet kansainvälisiin työtehtäviin, ja meille onkin prioriteetti, että näille opiskelijoille mahdollistetaan työmarkkinat ympäri unionin. 

SAMOK näkee tärkeäksi, että koulutus säilyy EU:n agendalla myös jatkossa. Koulutus on strateginen työkalu ja ratkaisu moniin unionin keskeisiin painopisteisiin. Toivomme, että vaikka koulutuskomissaarin salkkua ei erikseen Von Der Leyenin komissiosta löydy, ettei koulutuspolitiikka pilkkoudu yksittäisiksi hankkeiksi, vaan että se nähdään entistä vahvemmin osana laajaa unionin kehitystyötä. 

Näillä sanoilla toivotan kaikille antoisaa seminaaria!