16.09.2020 | Uutiset

SAMOK kiittää korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen korottamisesta

Valtioneuvosto päätti budjettiriihessään kompensoida osittain 1.8. tapahtuneen korkeakouluopiskelijoiden opiskelija-aterian enimmäishinnan noston.

SAMOK on tyytyväinen ateriatuen korottamisesta. Korotuksesta huolimatta  opiskelijan ateriastaan maksama hinta nousee viime kevään tasoon verrattuna. Korkeakouluopiskelijoiden opintotukeen on viime vuosina tehty useita heikennyksiä, pahimpana opintorahan leikkaaminen yli 25 prosentilla vuonna 2016. 

Opiskelija-ateria on erittäin hyvin kohdistuva etuus – sen avulla jokainen tosiasiallisesti opiskeleva pystyy nauttimaan terveellisen ja monipuolisen aterian. Moni hakee opiskelijaravintolasta päivän ainoan lämpimän ateriansa ja päivittäin tuetun lounaan syö noin puolet kaikista opiskelijoista. Opiskelija-aterian ravitsemuksellinen koostumus on tarkkaan määritelty, joten se myös edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia ruokatottumusten muokkaamisen kautta. 

“Vaikkakin olemme iloisia korotuksesta haluamme muistuttaa, että opiskelija-aterian hinta tulisi inflaatiosuojata. Tämä tarkoittaa, että ateriatuen ja enimmäishinnan korotusten tulisi nyt ja jatkossa olla euromääräisesti samansuuruiset ja samanaikaiset, eikä opiskelijan perustoimeentulon turvaamista tarvitsisi käsitellä budjettiriihessä”, toteaa SAMOKin puheenjohtaja Anna Laurila.

Korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta ruokaillessaan ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Kela myöntää valtion talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa avustusta opiskelijaravintoloille korkeakouluopiskelijoiden opiskelija-aterioiden hintojen alentamiseksi. Ateriatuki maksetaan ravintolan pitäjälle, joka vähentää ateriatuen opiskelijalounaan hinnasta. Ateriatuen määrä on 1,94 euroa ateriaa kohden. Opiskelija-aterian enimmäishintaa korotettiin 46 sentillä 1.8.2020 tasan viiteen euroon. 

Lisätietoja: 

puheenjohtaja Anna Laurila, 

050 389 1000

 [email protected]