Nuorisojärjestöt yhdessä EU:n nuorisoaloitteen takana: Nuorten osallisuus on varmistettava

 Kategoria Kannanotot, SAMOK viestii, Uutiset

EU:n nuorisoaloite

Laaja joukko suomalaisia nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä tukee Eurooppanuorten ideoimaa EU:n nuorisoaloitetta. Eurooppanuoret ojensi nuorten EU-vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävän aloitteen tänään 4.11.2020 Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle EU-selontekoon liittyvän kansalaiskuulemisen yhteydessä. Järjestöt haastavat myös suomalaiset mepit edistämään aloitetta omassa työssään.

Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa Euroopan unionin päätöksentekoon toteutuvat pääasiassa kansallisten vaalien ja europarlamenttivaalien kautta. Äänioikeuden ulkopuolelle jää kuitenkin suuri määrä nuoria, joilla on hyvin vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa eurooppalaiseen politiikkaan. Euroopan unionin nuorisoaloite on Eurooppanuorten demokratiainnovaatio, joka toteutuessaan antaisi äänioikeuden ulkopuolelle jääville nuorille keinon nostaa tärkeinä pitämiään asioita Euroopan parlamentin asialistalle.

Eurooppanuorten esittämä Euroopan unionin nuorisoaloite ei ole luonteeltaan lainsäädäntöaloite vaan keskustelualoite. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ohjelmassaan sitoutunut edistämään Euroopan parlamentilta tulleita aloitteita, joten nuorisoaloitteiden pohjalta täysistunnoissa käydyistä keskusteluista voisi parhaimmillaan seurata konkreettisia muutoksia EU-tasolla.

“Euroopan parlamentissa täytyy saada kuuluviin myös niiden nuorten ääni, jotka eivät voi vielä äänestää vaaleissa. Nuorilla on oikeus tulla kuulluksi päätöksenteossa, sillä nyt tehdään niitä päätöksiä, jotka ovat meidän nuorten tulevaisuuden kannalta elintärkeitä”, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaa.

EU:n nuorisostrtategiassa keskeisenä tavoitteena mainitaan EU:n tuominen lähelle nuoria. Eurooppanuorten nuorisoaloite olisi erittäin konkreetinen keino vahvistaa nuorten ääntä parlamentissa sekä nuorten vaikuttamistaitoja. Nuorten oma ääni kuuluu Euroopan unionin päätöksenteossa heikosti, vaikka myös alaikäisillä nuorilla on valtavasti ideoita ja halua osallistua EU-asioista päättämiseen.

Äänioikeuden ulkopuolelle jääville nuorille luotaisiin sähköinen järjestelmä, jonka kautta nuorten olisi mahdollista jättää omia aloite-ehdotuksiaan ja äänestää toisten nuorten jättämistä ehdotuksista. Eniten ääniä saanut ehdotus etenisi kyseisen jäsenmaan vuosittaiseksi nuorisoaloitteeksi, ja sen jättäneelle nuorelle tarjottaisiin mahdollisuus päästä esittelemään aloitteensa Euroopan parlamentin täysistuntoon. Euroopan parlamentti sitoutuisi keskustelemaan täysistunnossaan jokaisen jäsenmaan jättämästä nuorisoaloitteesta ennalta määritellyn ajan.

“Parlamentti on ilmaissut halunsa kohdata etenkin sellaisia nuoria, joita se ei muutoin tavallisesti kohtaisi. Tällaiseen kohtaamiseen nuorisoaloite antaisi erinomaisen mahdollisuuden. Me nuorisojärjestöt toivomme, että ministerin lisäksi suomalaiset mepit tarttuvat ideaan”, päättää Asunmaa.

Aloite kokonaisuudessaan suomeksi

Initiativet på svenska

Youth initiative in English

Allekirjoittaneet järjestöt:

Eurooppanuoret

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen YK-Nuoret

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto r.y.

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Suomen Lukiolaisten Liitto ry.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry.

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

Keskustanuoret

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto

Vasemmistonuoret ry

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry

Keskustaopiskelijat – KOL

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta

Vasemmisto-opiskelijat ry

STTK-Opiskelijat

Akavan opiskelijat

RKP-nuoret, Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen nuorisojärjestö r.y.

Lisätietoja:

Iiris Asunmaa

puheenjohtaja

Eurooppanuoret

050 918 7390

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä