18.04.2019 | Tiedotteet

Uusi eduskunta tahtoo opiskelijat mukaan sosiaaliturvan uudistukseen

Suomen korkeakouluopiskelijat onnittelevat eduskuntaan valittuja kansanedustajia. Ennen vaaleja julkaistun opiskelijoiden tekemän soittokierroksen mukaan ehdokkaiden enemmistö kannatti opiskelijoiden tavoitteita. Soittokierroksella tavoitettiin 69 uutta kansanedustajaa soittokierroksen aikana vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin.

Lisäksi korkeakouluopiskelijat keräsivät maaliskuussa rekisteröityjen puolueiden näkemyksiä korkeakoulutukseen, opiskelijoihin ja korkeakouluopiskelijoiden vaalikampanjaan liittyviin teemoihin. Kyselyyn vastasi 14 puoluetta, joiden joukossa olivat kaikki eduskuntapuolueet. Kyselyn teemoina olivat koulutuspolitiikka, opiskelijan toimeentulo ja mielenterveys sekä ilmasto.

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton – SAMOKin puheenjohtajat pitävät sekä soittokierroksen että puoluekyselyn tuloksia lupaavina koulutuksen ja opiskelijoiden tulevaisuuden kannalta.

“Soittokierroksen aikana ei tavoitettu kaikkia nyt läpimenneitä kansanedustajia, mutta pidän mahdollisena, että esimerkiksi 100 euron korotusta opintorahaan kannattaa vielä suurempi joukko kansanedustajista. Hieno juttu, että soittokierroksen ja kyselyn tuloksissa enemmistö vastaajista on opiskelijoiden tavoitteiden puolella”, sanoo SAMOKin puheenjohtaja Iiris Hynönen.

Maksuton, perustutkintoon johtava koulutus kaikille: JAA 59

Soittokierroksella tavoitetuista, eduskuntaan läpimenneistä 59 edustajaa on sitä mieltä, että perustutkintoon johtavan koulutuksen tulisi olla maksutonta kaikille. Samasta joukosta 64 edustajaa haluaa lisätä korkeakoulujen perusrahoitusta.

Puolueista valtaosa on myös puoluekyselyn vastausten valossa valmiita panostamaan koulutukseen ja opiskelijan toimeentuloon.

“Riippumatta siitä, mitkä puolueet hallituksessa ovat, on selvää, että nyt on aika panostaa opiskelijoihin ja koulutukseen. Toivomme näkevämme soittokierroksella ja puoluekyselyssä esitettyjä opiskelijoille tärkeitä tavoitteita kirjattuna hallitusohjelmaan”, kommentoi SYL:n puheenjohtaja Sanni Lehtinen.

Opintorahaan sadan euron korotus: JAA 51

Tavoitetuista, valituksi tulleista kansanedustajista 51 edustajaa (74 % vastanneista) haluaa 100 euron korotuksen opintorahaan. Lisäksi lähes kaikki (61) eduskuntaan valitut, soittokierrokseen vastanneet ehdokkaat puoltavat opiskelijoiden mukaan ottamista sosiaaliturvan uudistukseen. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton – SAMOKin puheenjohtajat kommentoivat tuloksia lupaaviksi hallitusohjelmaneuvotteluiden kannalta.

“Nykyinen opintorahan taso ei mahdollista täysipäiväistä opiskelua. Vaihtoehtoina on joko työskentely tai velkaantuminen, joista ensimmäinen syö opiskeluun käytössä olevaa aikaa, toinen siirtää valtion velkataakkaa nuorille . Korotus opintorahaan on välttämätön. Hienoa, että suurin osa vastanneista oli tästä samaa mieltä. Tahtotilan pitää näkyä myös hallitusohjelmassa”, toteavat Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton – SAMOKin puheenjohtajat.

Katso korkeakouluopiskelijoiden tekemän soittokierroksen ja puoluekyselyn tarkemmat tulokset ja graafit:

www.koulutustaprkl.fi/soittokierroksen-tulokset/
www.koulutustaprkl.fi/puoluekyselyn-tulokset/

Soittokierros ja puoluekysely ovat osa SYL:n ja SAMOKin #koulutustaprkl-kampanjaa, jonka sivusto löytyy osoitteesta koulutustaprkl.fi. Sosiaalisessa mediassa kampanjan aihetunnukset ovat #koulutustaprkl ja #SUNratkaisu. Facebook-sivu: facebook.com/koulutustaprkl.

Lisätietoja:

SYL:n puheenjohtaja Sanni Lehtinen, p. 044 906 5007, [email protected]

SAMOKin puheenjohtaja Iiris Hynönen, p. 050 389 1000, [email protected]

Taustaa:

SYL:n ja SAMOKin yhdessä ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa toteuttama ehdokkaiden soittokierros sekä SYL:n ja SAMOKin toteuttama puoluekysely on toteutettu maaliskuun aikana. Soittokierroksen kohteena olivat eduskuntapuolueiden ehdokkaat kaikista vaalipiireistä. Eduskuntavaaleissa läpimenneistä ehdokkaista tavoitettiin soittokierroksen aikana 69 henkilöä, eli käytännössä 34,5 % eduskunnan 200 kansanedustajasta.

Näitä kysyttiin:

  • Tulisiko perustutkintoon johtavan koulutuksen olla kaikille maksuton?
  • Pitäisikö korkeakoulujen perusrahoitusta lisätä?
  • Tulisiko opintorahaa korottaa 100 eurolla?
  • Tuleeko opiskelijat ottaa osaksi sosiaaliturvan uudistusta?
  • Pitäisikö vero- ja tukijärjestelmää muuttaa päästöjä vähentäväksi?

#Koulutustaprkl on korkeakouluopiskelijoiden eduskuntavaalikampanja. Kampanjan neljä kärkitavoitetta ovat:

  • Korkeakoulujen perusrahoitus on turvattava ja sidottava jälleen indeksiin, jotta koulutuksen laatu ei enää heikkene.
  • Opintorahaan on tehtävä 100 euron tasokorotus.
  • Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2030.
  • On luotava kärkihanke nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.