02.05.2023 | SAMOK viestii, Tiedotteet

Tiedote: Korkeakouluopiskelijat hyppäsivät Säätytalolla köyhyysrajan yli

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) järjestivät tänään Säätytalolla tempauksen, jossa opiskelijat hyppäsivät kuvainnollisesti köyhyysrajan yli. Tempauksen tarkoituksena on muistuttaa neuvottelijoita opiskelijoille tärkeistä tavoitteista. Kärkitavoitteena korkeakouluopiskelijoilla näissä vaaleissa on ollut 100 euron tasokorotus opintorahaan.

”Riittävä toimeentulo on perusta sujuvalle opiskelulle ja siksi 100 euron tasokorotus opintorahaan tarvitaan nyt. Liian moni opiskelija elää köyhyysrajan alla siitäkin huolimatta, että he nostavat täyden opintolainan tai käyvät opintojen ohella töissä”, sanoo SAMOKin puheenjohtaja Joonas Soukkio.

Opintoraha on tällä hetkellä 268,23 euroa kuussa eli tekemättä on jäänyt indeksikorotuksia noin 163 euron edestä. Suomessa opintoraha on Pohjoismaiden heikoin ja vain neljä euroa suurempi kuin vuonna 1992. Opintorahan korotus 100 eurolla nostaisi yksin asuvan opiskelijan kuukausittaiset suorat etuudet 683–833 euron tasolle asumistuen kanssa. Tämä vastaisi suurin piirtein Suomen muun perusturvan tasoa.

”Panostukset opiskelijoiden toimeentuloon ovat panostuksia myös mielenterveyteen. Nyt liian moni opiskelija joutuu pelkäämään riittävätkö rahat ja se vaikuttaa negatiivisesti mielenterveyteen”, painottaa SYLin varapuheenjohtaja Pauliina Ryökäs.

Suomessa on lähes 300 000 korkeakouluopiskelijaa. He ovat moninainen ryhmä erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Korkeakouluopiskelijoista esimerkiksi 18 prosenttia on perheellisiä, 20 prosenttia osaopiskelukykyisiä ja 6 prosenttia ulkomaalaisia. Opiskelijat ovat keskimäärin hyvin pienituloisia ja kärsivät usein erilaisista mielenterveyden häiriöistä. Yleisesti korkeakouluopiskelijoiden sosiaalinen asema on heikko verrattuna muuhun väestöön. Opiskelijoiden käsissä on kuitenkin tulevaisuus ja heidän pärjäämisestään riippuu Suomen pärjääminen. SAMOK ja SYL jatkavat koko hallitusneuvottelujen ajan Säätytalolla erilaisten tempausten tekemistä, joiden tarkoituksena on kiinnittää huomiota opiskelijoille tärkeisiin asioihin.

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK on valtakunnallinen opiskelijajärjestö, joka tekee edunvalvontaa 168 000 ammattikorkeakouluopiskelijan puolesta. Se koostuu 23:sta ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnasta.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 130 000 yliopisto-opiskelijaa Suomessa. SYLin jäseniä ovat Suomen kaikkien yliopistojen ylioppilaskunnat.

Lisätietoja:

Joonas Soukkio
Puheenjohtaja, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
p. 050 389 1000
[email protected]

Pauliina Ryökäs
Varapuheenjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto
p. 044 906 5006
[email protected]