25.06.2024 | Julkaisut, Tiedotteet

SAMOKin kysely: Yli puolet ammattikorkeakouluopiskelijoista kertoi psyykkisen hyvinvointinsa heikentyneen
Lähes puolet kyselyyn vastanneista ammattikorkeakouluopiskelijoista kokee toimeentulonsa vähintään heikoksi.

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK toteutti ammattikorkeakouluopiskelijoille kohdistetun kyselyn, jonka tavoitteena oli kartoittaa opiskelijoiden näkemyksiä omasta toimeentulosta, opintotuen asumislisälle siirtymisestä sekä hyvinvoinnista.

SAMOKin keräämässä aineistossa korostui erityisesti vastaajien huoli omasta toimeentulostaan. Vastaajista 31,6 prosenttia määritteli toimeentulonsa heikoksi ja 17,5 prosenttia kertoi, ettei toimeentulo riitä välttämättömiin menoihin.
Vastaajat saivat arvioida myös käytettävissä olevia tulojaan kiinteiden kustannusten jälkeen. Heistä 9,6 prosenttia kertoi, ettei pakollisten menojen jälkeen käyttöön jää lainkaan rahaa tai tulot menevät miinukselle.

Toimeentulohaasteiden ohella opiskelijoiden vastauksista välittyi huoli omasta hyvinvoinnista: 31,6 prosenttia vastaajista kertoi psyykkisen hyvinvointinsa heikentyneen ja 18,8 prosenttia kuvasi psyykkisen hyvinvoinnin heikentyneen huomattavasti.

“Useassa vastauksessa korostui ylimääräisestä luopumisen pakko, mutta myös vaikeudet varautua yllättäviin tilanteisiin, kuten sairastumiseen. Opiskelijoiden pitkään jatkuneet hätähuudot on otettava tosissaan, jos haluamme tulevaisuuden tekijöiden kykenevän tulevaisuuden rakentamiseen”, SAMOKin puheenjohtaja Lauri Kujala linjaa.

SAMOKin toteuttaman kyselyn vastauksista on nähtävissä erityisesti opiskelijoiden osoittama huoli opintotuen asumislisälle siirtymiseen liittyen. Vastaajista 41,5 prosenttia arvioi siirtymän vähentävän käytettävissä olevia tuloja paljon ja 19,3 prosenttia arvioi siirtymän vähentävän käytettävissä olevia tuloja vähän.

Kyselyssä kartoitettiin myös opiskelijoiden ajankäyttöä työnteon osalta. Opiskelijoista 52,3 prosenttia kertoi käyvänsä töissä opintojensa ohella. Myös työssäkäyvistä moni kuvasi toimeentuloon liittyviä vaikeuksia: Yli 12 tuntia työskentelevistä 23,2 % kuvasi toimeentulonsa heikoksi ja 18,1 % arvioi, etteivät rahat riitä välttämättömiin menoihin. Avoimissa vastauksissa opiskelijat arvioivat työtuntien lisäämisen hidastavan opintoja ja kasvattavan kuormitusta. Osa vastaajista harkitsi opintojen keskeyttämistä kokonaan, mikäli toimeentulo heikkenee.

SAMOK luovutti opiskelijakyselyn tulokset iikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistille.

“Suhtaudun näihin tuloksiin vakavasti. Opiskelijat ovat saaneet olla monen muutoksen kohderyhmänä lyhyessä ajassa. Tämä tietysti vaikuttaa tulevaisuuden näkymiin, ja lisää huolta omasta toimeentulosta. Tarvitsemme nyt ennakoitavuutta. Kuten tulokset osoittavat, opiskelijoiden hyvinvointi koostuu eri tekijöistä. Siksi tarvitsemme myös laajan paletin tukipalveluita hyvinvoinnin edistämiseen”, Bergqvist sanoo.

SAMOKin kysely toteutettiin huhtikuussa 2024 ja siihen vastasi 680 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vastaajista 93,4 prosenttia suoritti ensimmäistä tutkintoaan. Kyselyssä oli kahdeksan toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvää kysymystä.Kyselyä jaettiin opiskelijoille SAMOKin omassa viestinnässä sekä opiskelijakuntien ja korkeakoulujen kautta.

Kyselyn tuloksiin voit tutustua täältä.

Lisätietoja:
Lauri Kujala
Hallituksen puheenjohtaja
[email protected]
050 389 1000

Erica Alaluusua
Sosiaalipolitiikan asiantuntija
[email protected]
040 773 1854