13.10.2017 | SAMOK viestii, Tiedotteet

Marko Grönlund SAMOKin puheenjohtajaksi 2018

   SAMOKin hallitus vuodelle 2018

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Marko Grönlund Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOsta. Grönlund on kansainvälisen kaupan opiskelija ja toiminut opiskelijakunta SAMMAKKOn hallituksen puheenjohtajana.

“Olen otettu saamastani luottamuksesta! SAMOKin puheenjohtajana pyrin ymmärtämään niin pieniä kuin suuria opiskelijakuntia, sillä liitto on juuri niin vahva kuin sen jäsenopiskelijakunnat ovat”, Grönlund  sanoo.

Liiton varapuheenjohtajaksi valittiin Maria Jokinen Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAsta.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Annika Eskman Yrkeshögskola Arcadan opiskelijakunta ASKista, Saana Simonen Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkosta, Valtteri Törmänen Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKOsta ja Markus Vierumäki Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKOsta.

SAMOK on kokoontunut 22:een varsinaiseen liittokokoukseen Lahden FellmanniCampuksella. Liittokokous kestää kokonaisuudessaan lauantaihin noin klo 16.00 saakka.

Lisätietoja:
Anni Koivisto, SAMOKin hallituksen puheenjohtaja 2017, puh. 050 389 1000
Marko Grönlund, SAMOKin hallituksen puheenjohtaja 2018, puh. 040 045 9294
Miikka Lönnqvist, SAMOKin toiminnanjohtaja, puh. 050 389 1018

#samokliko

***

Marko Grönlund ordförande för SAMOK 2018

Marko Grönlund från studerandekåren SAMMAKKO vid Satakunta yrkeshögskola
har valts till ordförande för Finlands studerandekårers förbund – SAMOK för år 2018. Grönlund studerar internationell handel och har varit styrelseordförande för studerandekåren SAMMAKKO.

Jag är tagen av det förtroende som jag fått! Som SAMOKs ordförande strävar jag efter att förstå både små och stora studerandekårer, eftersom förbundet är så starkt som dess medlemskårer är”, säger Grönlund.

Till vice ordförande för förbundet valdes Maria Jokinen från studerandekåren METKA vid Metropolia yrkeshögskola.

Till styrelsen valdes Annika Eskman från Arcada studerandekår – ASK vid Yrkeshögskolan Arcada, Saana Simonen från studerandekåren Laureamko vid yrkeshögskolan Laurea, Valtteri Törmänen från studerandekåren OSAKO vid Uleåborgs yrkeshögskola, Markus Vierumäki från studerandekåren LAMKO vid Lahtis yrkeshögskola.

SAMOK samlades till sitt 22 ordinarie förbundsmöte på FellmanniCampus i Lahtis. Förbundsmötet fortgår fram till cirka kl. 16 på lördag.

Mer information:
Anni Koivisto, SAMOKs styrelseordförande 2017, tfn 050 389 1000
Marko Grönlund, SAMOKs styrelseordförande 2018, tfn 040 045 9294
Miikka Lönnqvist, SAMOKs verksamhetschef, tfn 050 389 1018

#samokliko