17.11.2017 | Tiedotteet

Haku talous- ja järjestötoimikuntaan on auki

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 10.11.2017 avata haun vuodelle 2018 nimitettävään taloustoimikuntaan.

Talous- ja järjestötoimikunnan tehtävänä on:

  • liiton talouden ja toiminnan seuranta
  • liiton hallituksen ja henkilöstön avustaminen talouden ja toiminnan suunnittelussa
  • liiton ja jäsenjärjestöjen välisen talouskeskustelun koordinointi ja suunnittelu
  • liiton järjestöllisen kehittämisen koordinointi ja suunnittelu
  • toimintaympäristön muutoksen aiheuttamien muutosten seuranta ja arviointi sekä
  • strategisen taloussuunnitelmatyön aloittaminen.

Vuodeksi 2018 nimitettävä talous- ja järjestötoimikunta koostuu neljästä opiskelijakuntien edustajasta sekä yhdestä alumniedustajasta. Liiton hallitus nimeää neljä opiskelijakuntien edustajaa hakemusten perusteella sekä kutsuu tehtävään sopivimmaksi katsomansa laajaa talous- ja järjestöosaamista omaavan alumniedustajan.

Haku taloustoimikuntaan päättyy perjantaina 8.12.2017 kello 16.00. Hakemuksen tulee sisältää vapaamuotoiset perustelut valinnalle sekä esittävän opiskelijakunnan suosituksen. Lisäksi hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa ansioluettelo.

Kaikki hakuasiakirjat tulee toimittaa sähköpostitse otsikolla “Haku taloustoimikuntaan” hakuajan puitteissa liiton toiminnanjohtaja Miikka Lönnqvistille osoitteeseen [email protected]. Liiton hallitus nimittää taloustoimikunnan jäsenet kokouksessaan joulukuun aikana.

Lisätietoja toimikunnasta ja hausta antaa toiminnanjohtajamme Miikka Lönnqvist.