09.04.2020 | Tiedotteet

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet toteutetaan etänä

Ammattikorkeakoulut tiedottivat tänään valintakokeiden järjestämisestä keväällä 2020. Epidemiatilanteesta johtuen valintakokeet ammattikorkeakouluihin järjestetään etäkokeina. Tavoitteena on turvata sekä hakijoiden että henkilökunnan terveys.

Ammattikorkeakouluvalintojen kannalta on tärkeää että valintamenetelminä on muutakin kuin todistusvalintaa ja etävalintakokeella pyritäänkin varmistamaan että epidemiatilanteesta huolimatta kaikilla hakijoilla on mahdollisuus osallistua valintoihin.

“Hakijoiden ja muiden suomalaisten terveydestä huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää ja pidämmekin ammattikorkeakoulujen päätöstä vastuullisena. Tärkeää on myös varmistaa että kaikilla on mahdollisuus osallistua valintoihin ja tämä ratkaisu tukee sitä tavoitetta”, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin puheenjohtaja Anna Laurila toteaa.

Etäkokeen toteutusta suunnitellaan vielä ja siitä tiedotetaan tarkemmin hakijoille huhtikuun loppuun mennessä. Koe on kuitenkin tarkoitus järjestää kesäkuun alussa.

“Ammattikorkeakoulujen valintakokeet on jo aiemmin järjestetty sähköisessä muodossa joten siltä osin järjestelyt ovat hyvällä pohjalla. Etäkokeeseen sisältyy paljon haasteita mutta poikkeustilanteessa näemme tämän vähiten huonona ratkaisuna hakijoiden kannalta”, Anna Laurila huomauttaa.

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet oli tarkoitus järjestää yhteisellä sähköisellä valintakokeella 1.-5.6. mutta epidemiatilanteen vuoksi koe pidetään etänä. Ammattikorkeakoulujen valintoja on kehitetty yhdessä kaikkien ammattikorkeakoulujen kesken ja yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa.

Lisätietoja:

Anna Laurila
puheenjohtaja
[email protected]
050 389 1000