28.10.2021 | SAMOK viestii, Uutiset

Puheenjohtajan avauspuhe SAMOKin 26. varsinaisessa liittokokouksessa

Rakkaat amk-opiskelijat, hyvät opiskelijakuntatoimijat, arvoisa liittokokousväki.

Minulle lukion jälkeen ensimmäinen suunta oli yliopisto. Olin kiinnostunut politiikasta ja vaikuttamisesta, joten yliopistoa korostettiin minulle opinto-ohjauksessa ainoana vaihtoehtona. Yhteiskuntatieteelliset opinnot – sinne tien on käytävä. Yliopiston ovet eivät kuitenkaan ensimmäisellä haulla auenneet, ja päädyin lisähaun kautta, lähes sattumalta, opiskelemaan restonomiksi ammattikorkeakouluun. Ajattelin opiskelevani ammattikorkeakoulussa ensimmäisen vuoden, ja tähtääväni sen jälkeen taas yliopistoon pääsykokeiden kautta. 

Muutama kuukausi opintoja, ja pitkäaikaiselle järjestötoimijalle tuttu syksy luottamustoimihakuineen oli edessä. Lähdin rohkeasti ehdolle sekä edustajistoon että alayhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi, heti ensimmäisenä vuonna. Pääsin. Molempiin hakemiini tehtäviin, ja se innosti ihan uudella tavalla. Ammattikorkeakoulu tarjosikin minulle mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisössä, jossa muilla oli sama tavoite. Olisiko ammattikorkeakoulutuksenkin puolella sittenkin mahdollisuuksia vaikuttaa, ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun?  

Nykyään silloinen ajatusmaailmani tuntuu hassulta. Tottakai ammattikorkeakoulutus antaa mahdollisuuksia ihan samanlaisille vaikuttamisen paikoille kuin yliopistokoulutuskin. Silti monet edelleen ajattelevat että ammattikorkeakoulutus on se toissijainen vaihtoehto. Mutta miten asenteisiin saataisiin todellisuudessa muutos?

Nähdäkseni kaikki lähtee yksilöistä, erityisesti meistä kaikista opiskelija-aktiiveista. Se lähtee siitä, että lopetamme itse ammattikorkeakoulutuksen ajattelun toissijaisena vaihtoehtona. “Kun en nyt kauppatieteelliseen päässyt niin menen nyt sitten opiskelemaan tradenomiksi ja sen jälkeen yliopistoon suorittamaan maisterivaihetta”. Toki, onhan sekin vaihtoehto. Koska molemmat ovat hyviä polkuja, mutta kuka näkee ammattikorkeakoulutuksen mahdollisuudet ja hienouden, jos emme me itse? Miten ammattikorkeakoulutukselle saadaan näkyvyyttä, jos emme itse halua tuoda sitä esiin? Miten asenteita saadaan muutettua, jos se ei lähde meistä itsestämme?

****

Hyvät kuulijat,

Viimeiset puolitoista vuotta olemme saaneet elää varsin mielenkiintoisia aikoja. Siinä on tietysti ollut ongelmia ja haasteita, joista  minäkin olen paljon puhunut. Mutta myös paljon hyvää ja ennen kaikkea uutta. Tuskin kukaan osasi odottaa sitä mitä olemme kokeneet ja kuinka nopeasti yhteiskunnan toiminnot muokkautuivat aivan toisenlaiseen asentoon. Kuinka työ,  opiskelu, harrastukset ja muut toiminnot ovat muuttaneen muotoaan. Tekemisen tavat muuttuivat. Olemme lyhyessä ajassa, pakotettuna, oppineet uusia taitoja ja tapoja toteuttaa asioita. 

Nyt te mietitte miten minä hyppäsin ammattikorkeakoulujen arvostamisesta korona-ajan oppeihin. Mutta eikö olekin niin että ammattikorkeakouluissa oli jo valmiina kyky mukautua näihin uusiin toimintatapoihin? Olihan niitä mutkia matkassa useita mutta moni juttu oli jo tuttua ennalta.

****

Rakkaat opiskelijakuntatoimijat,

Samalla kun olemme yhteiskunnassa miettineet uusia toimintatapoja, olemme ikään kuin vahingossa oppineet myös tekemään asioita entistä kestävämmällä tavalla ympäristön kannalta. Nyt kun yhteiskunta on palaamassa kohti terveysturvallisempia aikoja, meillä on mahdollisuus miettiä miten hyödyntää jatkossa oppimaamme. Mitkä ovat olleet etäaikojen sudenkuoppia. Miten välttää ne. Miten oppimamme voisi myös jatkossa tukea kestävää kehitystä. Mitkä ovat ne juuri opitut toimintatavat, joiden olemassaolosta emme juuri edes tienneet ja jotka ovat käyttökelpoisia myös jatkossa. Miksi tehdä asioita vanhalla tavalla kun uusi on fiksumpi.

Kestävä kehitys. Kiertotalous. Työn murros. Jatkuva oppiminen. Pienenevät ikäluokat. Hoivavastuu. Digitalisaatio. Robotiikka. 

Megatrendit luovat paineita uudenlaisen ajattelun ja uudenlaisen yhteiskunnan rakentamiselle. Työkalupakissa on aivan uusia kaluja. Meidän on vain opittava käyttämään niitä ja opittava ymmärtämään mitä kaikkea niillä voi tehdä. Miten niillä ratkaistaan yhteiskuntaamme ja koko maapalloa uhkaavia ongelmia. Pandemia-aika oli monella tavalla loikka tähän suuntaan. Oli pakon edessä opittava ajattelemaan uudella tavalla. Oli otettava aivan uudenlaisia työkaluja käyttöömme. Oli pakko mukautua. Seuraava loikka on suurempi, mutta sitä on aikaa suunnitella. Se tulee koskemaan meitä kaikkia.

****

Hyvät kuulijat,

Ammattikorkeakoulujen rooli tässä uudenlaisen yhteiskunnan rakentamisessa, uudenlaisessa ajattelussa ja uusien työkalujen käyttöönotossa, on keskeinen.

Samoin meidän läsnäolijoiden on varmasti helppo tunnistaa, että ammattikorkeakouluilla on ollut ja tulee aivan varmasti jatkossakin olemaan merkittävä rooli siinä, mihin suuntaan työelämää kehitetään. Ja siinä tietenkin ammattikorkeakouluopiskelijoiden rooli on avainasemassa

Samoin kun ammattikorkeakoulut ovat muokkaamassa uutta yhteiskuntaa ja työelämää ymmärrämme että kun yhteiskunta muuttuu ympärillä, meidän pitää myös tarkastella miten koulutus ammattikorkeakouluissa muuttuu sen mukana. Meidän amk-opiskelijoiden ja muiden amk-toimijoiden rooli ei ole vain mukautua siihen miten maailma muuttuu vaan varmistaa että muutos on sitä mitä me suomalaiset haluamme. Siksi esimerkiksi kestävän kehityksen taidot ja osaaminen tulee viimeistään nyt saada osaksi ammattikorkeakoulututkintoja. 

****

Rakkaat ystävät,

Kestävä kehitys ei tarkoita pelkästään sitä, miten huomioimme luonnon kestävyyden eri alojen toiminnassa. Kestävä työelämä huomioi myös sen että työskentelytavat ja työympäristöt tukevat työntekijöiden työssä jaksamista ja hyvinvointia. Työurien pidentyessä ja työelämän kehittyessä tarvitaan uusia taitoja joilla erilaiset jaksamisen haasteet taklataan.

Onko sinun opintosi antaneet sinulle valmiuksia oman työkykysi ylläpitämiseen? Onko sinulle kertynyt taitoja joiden avulla johdat omaa työtäsi niin etä- kuin lähityössä? Vastaako tämän päivän ammattikorkeakoulutus huomisen työelämän tarpeita? Antaako se vastauksia seuraavan vuosikymmenen haasteisiin? Siinä meille pohdittavaa. Haastankin teidät kaikki pohtimaan: 

  • Miten itse olet mukana varmistamassa että ammattikorkeakoulutus pysyy kehityksen kärjessä?
  • Miten varmistan että oman alan koulutukseni on alansa suunnannäyttäjä eikä valu virran mukana ja sopeudu muutoksiin jälkikäteen?

Rakkaat opiskelijakuntatoimijat,

Me kaikki tiedämme että ei ole yhdentekevää, onko meillä amkeissa opiskelijoiden yhteisöä vai ei. Ja nyt jos koskaan on koko korkeakoulukentällä havahduttu siihen, miten tärkeää työtä opiskelijakunnat tekevät. Ihminen on laumaeläin, me viihdymme porukassa. Siinä missä haasteet tuntuvat ylitse pääsemättömiltä yksin yrittäessä, antaa yhdessä yrittäminen yllättävää voimaa ja toivo ratkaisuista on paljon voimakkaampaa. Taakan jakaminen keventää taakkaa oli sitten kyse fyysisen taakan kantamisesta tai murheista, huolista ja ongelmista. Ja vaikka meillä kaikilla olisi sama taakka kannettavana ja vieruskaverista ei kantoavuksi olisi, on ponnisteluja mukavampi tehdä yhdessä, toisten seurassa. 

Olemme päässeet osoittamaan merkityksemme, opiskelijakuntien toiminnan tärkeys on havaittu laajasti ja aiempaa paremmin. Haasteeksi jää ratkaista, miten voimme jatkossakin toteuttaa toimintaa kaikissa ammattikorkeakouluissa. Ja silläkin uhalla että kuulostan kliseiseltä ja toistan itseäni: minä uskon että ratkaisun avaimet tähänkin haasteeseen löytyy meiltä amk-opiskelijoilta. Uskon, tai ei, minä tiedän, että me voimme ratkaista tämänkin haasteen ja varmistaa että opiskelijakuntien tärkeä toiminta jatkuu vaikuttavana myös seuraavat 25 vuotta ja sen jälkeenkin.

Hyvät kuulijat,

Mennyt jakso on osoittanut kuinka tärkeää itsensä johtaminen on. Se on osoittanut kuinka tärkeää opiskelijalle on pitää huolta opiskelu- ja työkyvystään. Ja kuinka tärkeää on, että yhteiskunta antaa siihen riittävät mahdollisuudet. 

Mennyt ajanjakso on myös aiempaa paremmin tuonut esille kuinka tärkeää on, että opiskelijalla on riittävä toimeentulo, kattava tukiverkosto ja tarvittaessa käytössään esimerkiksi riittävät mielenterveyspalvelut. 

Mennyt ajanjakso on tuonut esille kuinka tärkeää on, että opiskelijalla on riittävästi kohtaamisia opetushenkilökunnan kanssa, että heitä motivoidaan opinnoissaan. Ja ennen kaikkea kuinka tärkeää on, että opiskelija ei joudu kokemaan yksinäisyyttä.

Ja minulle tämä mennyt ajanjakso on osoittanut että meillä opiskelijakuntatoimijoilla, meillä amk-opiskelijoilla on oikeat valmiudet varmistaa että nämä opiskelijoille tärkeät asiat toteutuvat opinnoissa ja yhteiskunnassa.

****

Arvoisa liittokokousväki,

Olen halunnut teille tänään kertoa että minä uskon siihen että ammattikorkeakoulut pystyvät ratkomaan sekä yhteiskunnan että työelämän tämän hetken ja tulevaisuuden haasteet.

Olen halunnut kertoa teille että minä uskon että me amk-opiskelijat pystymme kehittämään koulutusta siihen suuntaan että valmistuvilla on kyky muokata työelämää ja koko yhteiskuntaa suomalaisten haluamaan suuntaan.

Olen halunnut kertoa teille että minä uskon että me ammattikorkeakouluopiskelijat ja koko amk-yhteisö pystymme rakentamaan yhteisöllisyyttä myös etäopinnoissa ja verkossa.

Halusin myös kertoa teille että uskon että me pystymme ratkaisemaan opiskelijakuntien taloudelliset haasteet ja siirtymään sen osalta kestävämmälle pohjalle.

Ja halusin kertoa että tietenkin minä uskon että me pystymme varmistamaan että opiskelijoille tärkeistä asioista huolehditaan myös jatkossa.

Kuulostaako amk-koulutus tämän jälkeen toissijaiselta vaihtoehdolta? Oletteko te samaa mieltä kanssani?

****

Hyvät amk-opiskelijat,

Olemme tänään täällä päättämässä miltä SAMOKin ensi vuosi näyttää. Te valitsette tänään ja huomenna ne tyypit, jotka kirjoittavat meidän uuden poliittisen ohjelman ja vievät meidät seuraaviin eduskuntavaaleihin. Te käytte tänään keskusteluita joista me SAMOKin toimijat saamme syötteitä tulevan toiminnan ja linjausten pohdintaan.

Mitä sellaista sinä aiot tänään sanoa joka varmistaa että ammattikorkeakoulutus on jatkossakin työelämän kehittäjä ja suunnan näyttäjä?

Millaisella puheenvuorolla herätät meidät muut kuulijat ymmärtämään paremmin opiskelijoille tärkeiden asioiden turvaamista?Miten sinä voisit tänään luoda meihin kaikkiin uskoa siitä, että ammattikorkeakoulutus on maailman parasta ja aina se ykkösvaihtoehto?

Tänään me keskustelemme ja päätämme huomisen toiminnasta. Ja huomenna viemme opiskelijakuntia, ammattikorkeakoulusta ja koko yhteiskuntaa kohti parempaa tulevaisuutta.

Koska me olemme amk-opiskelijoita ja siksi me pystymme mihin vaan.

Oona Löytänen,
SAMOKin hallituksen puheenjohtaja 2021

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK on kokoontunut 26. varsinaiseen liittokokoukseensa. Kokous järjestetään etäyhteyksin 28.–29.10.2021.