17.09.2020 | Kannanotot

Statement on the human rights violations in Belarus

In the beginning of this month, thousands of Belarusian students took to the streets to demonstrate against ‘re-elected’ authoritarian Alexander Lukashenko. Students, among other demonstrators, have called for resignation of Lukashenko and holding of new presidential elections in Belarus.  Approximately 100 students, who participated in peaceful protests, were detained by the riot police. Students were shoved into vans with use of force, and according to human rights organization Vjasna, many of them were beaten. 

These events in Belarus are a serious violation of human rights. International organizations, such as the United Nations, the European Union and the Council of Europe, have condemned the violence and called for the immediate release of all detained civilians. The EU has stated its intention to impose sanctions on individuals responsible for violence, the repression of peaceful protests and the falsification of election results, but has not yet taken any action. 

SAMOK stands in solidarity with Belarusian students and youth, the Belarusian Students’ Association (BSA), and the Brotherhood of Organizers of Student Self-Government (BOSS). We demand immediate actions as a result of the next EU Foreign Affairs Council meeting. 

SAMOK urges

 • the EU to support Belarusian civil society and peaceful democratic development in Belarus and call for new presidential elections under the supervision of international observers.
 • the EU to impose sanctions and travel bans on Alexander Lukashenko and individuals responsible for violence and electoral corruption on a fast schedule.
 • democratic governments and human rights organizations to give strong support for Belarusian civil society in reporting and documenting the crimes.
 • the European Higher Education Area (EHEA) to use all the international pressure on the Ministry of the Education in Belarus in order to ensure the rights of Belarusian students are protected. 
 • individuals responsible for the violations of human rights to be brought to justice.
 • the EU to address the financial underpinnings of the Lukashenko regime, such as stopping any direct transfers of funding under the Eastern Partnership and other programs to state and government institutions.

Read statements of the European Students’ Union on the situation:

More information:

Anna Laurila
Puheenjohtaja
050 389 1000


SAMOK kehottaa EU:ta toimiin ihmisoikeuksien ja demokratian tukemiseksi Valko-Venäjällä

Tämän kuun alussa tuhannet valkovenäläiset opiskelijat osoittivat mieltään ‘uudelleen presidentiksi valittua’ Aljaksandr Lukašenkaa vastaan. Kuten monet muutkin mielenosoittajat, ovat opiskelijat vaatineet Lukašenkan eroamista virastaan sekä uusien presidentinvaalien järjestämistä Valko-Venäjällä. Mustiin pukeutuneet, oletetut viranomaiset pidättivät noin sata mielenosoituksiin osallistunutta opiskelijaa, ja heidät raahattiin väkivalloin pakettiautoihin. Ihmisoikeusjärjestö Vjasnan mukaan monia opiskelijoista on myös hakattu. 

Nämä tapahtumat Valko-Venäjällä ovat vakava ihmisoikeuksien loukkaus. Kansainväliset organisaatiot, kuten Yhdistyneet kansakunnat (YK), Euroopan unioni (EU) ja Euroopan neuvosto, ovat tuominneet väkivallan ja vaatineet pidätettyjen siviilien välitöntä vapauttamista. EU on ilmoittanut aikovansa asettaa pakotteita yksittäisille ihmisille, jotka ovat olleet vastuussa väkivallasta, protestien tukahduttamisesta ja vaalivilpistä, mutta ei ole vielä toimeenpannut niitä. 

SAMOK osoittaa tukensa valkovenäläisille opiskelijoille ja nuorille, sekä sisarjärjestöilleen Belarusian Students’ Association (BSA) ja Brotherhood of Organizers of Student Self-Government (BOSS). Vaadimme, että seuraavan ulkoasiainneuvoston kokoontumisen tuloksena EU ryhtyy välittömiin toimiin ihmisoikeuksien ja demokratian tukemiseksi Valko-Venäjällä.  

SAMOK vaatii

 • EU:ta tukemaan kansalaisyhteiskuntaa ja rauhanomaista demokraattista kehitystä Valko-Venäjällä, sekä peräänkuuluttamaan uusia presidentinvaaleja, jotka toteutetaan kansainvälisten vaalitarkkailijoiden valvonnassa.
 • EU:ta asettamaan nopealla aikataululla sanktioita ja matkustuskieltoja Aljaksandr Lukašenkalle sekä yksittäisille ihmisille, jotka ovat olleet vastuussa väkivallasta ja vaalivilpistä.
 • Demokraattisia hallituksia ja ihmisoikeusjärjestöjä antamaan vahvan tuen Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle rikoksista raportoinnissa ja dokumentoinnissa. 
 • Eurooppalaista korkeakoulualuetta (EHEA) käyttämään kaikkea kansainvälistä painostusta Valko-Venäjän opetusministeriöön varmistaakseen valkovenäläisten opiskelijoiden oikeuksien suojelun . 
 • Ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden saattamista oikeuden eteen. 
 • EU:ta puuttumaan Lukašenkan hallintojärjestelmän taloudellisiin tukiin, kuten lopettamaan Itäinen kumppanuus -ohjelman ja muiden ohjelmien suorat rahoituksen siirrot valtiolle ja sen instituutioille. 

Lue kattojärjestömme ESU:n (European Students’ Union) kannanotot tilanteesta:

Lisätietoja: 

Anna Laurila
Puheenjohtaja
050 389 1000