19.03.2018 | Kannanotot

Sosionomi-lastentarhanopettajien kelpoisuus varmistaa varhaiskasvatuksen laadun

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK on pettynyt lausuntokierroksella olleeseen uuteen varhaiskasvatuslakiin, jonka mukaan jatkossa sosionomin tutkinnon suorittaneilla ei olisi kelpoisuutta toimia lastentarhanopettajana.

Varhaiskasvatukseen suuntautuneella sosionomilla kuuluu 210 opintopisteen tutkintoon keskimäärin 120 opintopistettä varhaiskasvatuksen opintoja ja koulutus on kehitetty vastaamaan varhaiskasvatuksen pedagogisia vaatimuksia. Hallituksen varhaiskasvatuslain uudistuksen tavoitteena on varmistaa laadukas varhaiskasvatus.

”Hienoa että hallitus haluaa panostaa varhaiskasvatukseen, mutta on hyvin ongelmallista että lakiluonnos ei tunnista sosionomien pedagogista osaamista ja valmiuksia toteuttaa hyvää, pedagogista varhaiskasvatusta”, hämmästelee SAMOKin hallituksen jäsen Saana Simonen.

Sosionomi-lastentarhanopettajia koulutetaan kattavasti koko Suomessa, jolloin pätevien lastentarhanopettajien saatavuus voidaan varmistaa. Tällaisenaan lakiesitys ei takaa kaikille alueille pätevää henkilöstöä ja tämä puolestaan sotii kaikille laadukkaan varhaiskasvatuksen tavoitetta vastaan. Lakiluonnoksen mukaan jatkossa varhaiskasvatuksen johtajan tehtävään vaadittaisiin ylempi korkeakoulututkinto. SAMOK on pöyristynyt että esityksessä ei ole huomioitu sosiaali- ja terveysalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

”Sosionomi (YAMK) -tutkinto antaa valmiuksia toimia erityisesti varhaiskasvatuksen hallinnollisissa sekä johtotehtävissä. Tutkinto-ohjelman suorittaneella on vahva ja monipuolinen palvelujen järjestelmäosaamisen erikoisasiantuntijuus sekä perus- ja erityistason palvelujen kehittämiseen tarvittava osaaminen. Tällä tutkinnolla tulisi olla kelpoinen päiväkodin johtajan tehtäviin”, Simonen vaatii.

Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on kelpoisuusehtojen väljentäminen ja pätevyyksien joustavoittaminen. SAMOKin näkemyksen mukaan lakiesitys on tältä osin hallitusohjelman vastainen. Esitys rajaa eri koulutuksen suorittaneiden mahdollisuuksia työskennellä laaja-alaisesti varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä. Keinotekoinen jako eri koulutustaustan ammattiryhmien välillä tuo vain hierarkiaa työyhteisöihin, eikä tue erilaisesta koulutuksesta saadun osaamisen hyödyntämistä lapsen ja perheiden hyväksi.

Lisätietoja:
Anniina Sippola, koulutuspoliittinen asiantuntija, p. 050 389 1014, [email protected]
Saana Simonen, hallituksen jäsen, p. 050 389 1004, [email protected]