24.08.2023 | Kannanotot

Selvitys on selvä: Ammattikorkeakoulut tarvitsevat enemmän avoimuutta ja demokratiaa

Opetusalan ammattijärjestö OAJ julkaisi tänään tilaamansa selvityksen ammattikorkeakoulujen autonomiasta, josta käy ilmi, että ammattikorkeakoulujen hallintoon kaivataan lisää osallisuutta ja läpinäkyvyyttä. Selvityksen tavoitteena oli luoda tilannekuva nykyisestä ammattikorkeakoulujen hallintomallin toimivuudesta – ketkä käyttävät ammattikorkeakouluissa valtaa ja toteutuuko ammattikorkeakoulujen autonomia. Tämän pohjalta luotiin kehittämisehdotuksia niin ammattikorkeakoulujärjestelmän sekä ammattikorkeakoulujen toimisen ja autonomian edistämiseksi.

Selvityksen mukaan korkeakouluyhteisö näki päätöksenteon olevan heistä etäistä. Tämän vuoksi opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen ammattikorkeakoulu-osakeyhtiöissä on tärkeää. Ammattikorkeakouluissa toimivien opiskelijakuntien edustajia valitaan demokraattisin tavoin ja he toimivat opiskelijoiden äänitorvena ja asiantuntijoina opiskelijoihin liittyvissä asioissa. Opiskelijoiden sekä henkilöstön vahvempi osallistaminen valmisteluvaiheessa olisi askel oikeaan suuntaan. Toinen tapa olisi yhteisön sisäisten jäsenten määrän lisääminen tai heille varajäsenten nimittäminen.

“Konkreettinen tapa saada korkeakouluyhteisön ääntä paremmin ilmi ammattikorkeakoulujen hallituksessa on yhteisön sisäisten ryhmien lisäpaikat tai mahdollisuus nimittää näiden ryhmien edustajille varajäsen. Opiskelijaedustajat tuovat kokouksiin korkeakoulun sisäistä asiantuntemusta, koulutusalojen tuntemusta ja korkeakouluyhteisön näkökulmaa. Tällä hetkellä yksikin poissa-olo tarkoittaa näiden näkökulmien puuttumista kokouksesta,” SAMOKin puheenjohtaja Joonas Soukkio linjaa.

Ammattikorkeakoulujen pääomistajien harjoittama omistajaohjaus perustui usein heidän omiin intresseihinsä ja oli aktiivista. Hallituksissa oli esimerkiksi tilanteita missä pääomistaja toimi niin palvelujen tarjoajana kuin niiden ostajana ja hankkijana. Tämä aiheuttaa intressiristiriitoja. SAMOK on huolestunut näistä ongelmakohdista ja pitää tätä riskinä ammattikorkeakoulujen terveelle itsehallinnolle.

Selvityksessä korkeakouluyhteisöltä nousi kritiikkiä ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia ja sen poukkoilevuutta kohtaan. Rahoitusmallin katsottiin aiheuttavan kilpailuasetelmaa korkeakoulujen välille. Lisäksi rahoitusmallin poukkeilevuus aiheutti ongelmia ammattikorkeakoulujen toiminnan pitkäjänteisemmässä suunnittelussa. Tämän takia on tärkeää kehittää ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia vakaasti suuntaan, jossa ammattikorkeakoulujen ei tarvitse kilpailla niin paljon resursseista. SAMOK korostaa riittävän perusrahoituksen turvaamista.

“On selvää, että ammattikorkeakoulujen autonomiaa on vahvistettava. Tämän turvaaminen vaatii myös riittävät ja ennakoitavat resurssit. Kun aloituspaikkoja lisätään ilman täysmääräistä rahoitusta, koulutuksen laatu heikkenee”, toteaa SAMOKin puheenjohtaja Joonas Soukkio.

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää selvityksestä ja siitä syntyneistä havainnoista. Tämä on erittäin tervetullut keskustelunavaus ammattikorkeakouluosakeyhtiöden hallintoon liittyen ja on hienoa, että asiasta on nyt tutkimustietoa!

Raporttiin ja OAJ:n tiivistelmään siitä pääse tutustumaan liiton sivuilta.

Lisätietoja:
Joonas Soukkio, puheenjohtaja
puh. 050 389 1000
[email protected]