18.09.2023 | Kannanotot

SAMOKin terveiset budjettiriiheen: Päättäjä, älä kurita kouluttautujaa!

Asumistuesta leikkaaminen osuu kipeästi opiskelijoihin, joiden toimeentulo on jo valmiiksi tiukalla.

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK on äärimmäisen huolissaan opiskelijoiden toimeentuloon kohdistuvista leikkauksista. Valtiovarainministeriö on esittänyt talousarviossaan vuodelle 2024 leikkauksia yleiseen asumistukeen, joita käsitellään budjettiriihessä 19.-20. syyskuuta. Leikkausten myötä esimerkiksi yleisen asumistuen enimmäisasumismenot lasketaan 80 prosentista 70 prosenttiin. Vuoden 2022 lopussa yleisen asumistuen käyttäjistä 43 prosenttia oli opiskelijaruokakuntia. Tukeen kohdistuvat leikkaukset heikentävät opiskelijaruokakunnan asumistukea keskimäärin 76 euroa.

SAMOK haluaa muistuttaa, että vuonna 2017 voimaan astunut opintotuen muutos tarkoitti, että tuen lainaosuus kasvoi ja opintorahan taso pieneni. Samaan aikaan opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin, joka osin kompensoi opintorahaan tehtyjä leikkauksia.  Yksinasuvan päätoimisen opiskelijan rahamuotoiset etuudet ovat keskimäärin 598 €/kk. Vuonna 2021 EU:n määritelmän mukainen pienituloisuuden raja (60 % mediaanituloista) Suomessa oli 1 350 euroa. Eurostudent VII  2019 -tutkimuksessa opintojen viivästymisen kannalta toiseksi suurimmaksi tekijäksi näyttäytyvät toimeentulovaikeudet ja suurimmaksi terveysongelmat.  SAMOK toivoo, että  hallitus harkitsee esitystä  vielä uudemman kerran, jotta opiskelijoiden toimeentulo otetaan paremmin huomioon.

“Leikkaukset kurittavat erityisesti niitä, joiden tulot ovat jo valmiiksi matalat. Asumistuesta leikkaaminen altistaa yhä useamman opiskelijan köyhyysrajan alapuolelle. Säästöpaineesta huolimatta tulevaisuuteen tulee kyetä panostamaan”, SAMOKin puheenjohtaja Joonas Soukkio toteaa.

Samaan aikaan opiskelija-asumisesta ollaan leikkaamassa myös toisesta suunnasta, mikäli valtionvarainministeriön esittämät leikkaukset erityisryhmien investointiavustuksiin toteutuvat. Kuluvalla hetkellä opiskelija-asuntoja on yli 75 000, mutta määrä ei yksin riitä kattamaan opiskelijoiden asuntotarvetta. Erityisryhmien investointiavustuksilla rahoitetaan myös opiskelija-asuntotuotantoa.  Myöntövaltuuden leikkausten myötä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on joutunut keskeyttämään uusien investointiavustusvarauksien käsittelyn, jonka myötä kaikkia kaavailtuja opiskelija-asuntohankkeita ei olla päästy aloittamaan. SAMOK toivoo, että avustuksiin kohdistuvat leikkaukset porrastetaan siten, että kaavaillut rakennushankkeet päästään aloittamaan.

“Asuntopoliittinen kehittämisohjelma tavoittelee opiskelija-asunnoista yleisintä opiskelijan asumismuotoa, mutta ARA:n kohdistuvat leikkaukset hidastavat tavoitteen saavuttamista. Opiskelijoiden on mahdotonta hakeutua opiskelija-asuntoon, jos niitä ei ole riittävästi saatavilla”, hallituksen jäsen Halla Kokkonen summaa.

SAMOKin ratkaisut bujettiriiheen:

  • Yleisen asumistuen perusomavastuun korotuksesta luovutaan.
  • Enimmäisasumismenojen pienentäminen perutaan. Mikäli ensimmäisasumismenoja lasketaan, selvitetään miten leikkauksen voi kompensoida opiskelijaruokakunnille.
  • Erityisryhmien investointiavustukseen kohdistuvat leikkaukset avustusprosenttiin porrastetaan, jotta nykyiset rakennushankkeet voidaan toteuttaa. Mikäli avustusprosentti säädetään alemmas lailla, ei porrastusta onnistu. Nykyinen lainsäädäntö ei estä ohjausta avustusprosentin laskemiseksi. Tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi ympäristöministeriön ohjauskirjeellä.

 

Lisätietoja:

Diana Muraskina

SAMOKin hallituksen varapuheenjohtaja

[email protected]

044 300 3171

 

Erica Alaluusua

Sosiaalipolitiikan asiantuntija

[email protected]

040 7731854