03.04.2020 | Kannanotot

SAMOK & SYL: Aika ateriatuen korotukselle on nyt!

Opiskelijalounaan hintaa on esitetty nostettavaksi ja vaarana on, että hinnan korotus jää opiskelijan maksettavaksi. Odotamme, että hallitus tekee kehysriihineuvotteluissa päätöksen korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen korottamisesta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä lähetettiin lausuntokierrokselle ehdotus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi. Osana ehdotusta opiskelija-aterioiden enimmäishintaa esitetään korotettavaksi (perusaterioissa) 0,46 eurolla. Mikäli ateriatukea ei esitetä korotettavaksi samassa suhteessa, enimmäishinnan korotus maksatetaan opiskelijan lompakosta.

“Opiskelijan osuutta aterian hinnasta ei ole varaa korottaa. Odotamme, että kehysriihessä päätetään korottaa korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea samassa suhteessa kuin aterian enimmäishintaa,” SYL:n puheenjohtaja Tapio Hautamäki vetoaa.

Opiskelijoiden alhaisen sosiaaliturvan tason vuoksi on tärkeää, ettei välttämättömiä elämisen kustannuksia kasvatettaisi nykyisestä. Opiskelija-aterian hinta näkyy suoraan niukalla toimeentulolla elävän opiskelijan arjessa. Ruokailu kattaa noin neljänneksen korkeakouluopiskelijoiden kokonaismenoista (Lähde: Eurostudent VI, 2017). 

On kohtuutonta lähteä heikentämään opiskelijan niukkaa toimeentuloa entisestään lisäämällä kuukausittaisia perusmenoja. Opiskelijalounas on monelle päivän ainoa lämmin ruoka ja siksi tärkein aterioista. Edullinen ja terveellinen opiskelija-ateria on tärkeä keino tukea opiskelijaelämää”, SAMOKin puheenjohtaja Anna Laurila toteaa.

Tarve ateriatuen korottamiselle on akuutti. Vetosimme työmarkkinajärjestöjen kanssa aiemmin maaliskuussa enimmäishinnan ja ateriatuen samanaikaisen korottamisen tarpeeseen.

Terve ja monipuolinen ruokailu on opiskelun elinehto – niin myös niukan toimeentulon riittävyys. Vetoamme hallituspuolueiden kehysriihineuvotteluihin: korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea on nostettava samassa suhteessa kuin aterioiden enimmäishintoja korotetaan. 

 

Lisätietoja: 

Tapio Hautamäki 

puheenjohtaja (SYL)

044 906 5007

[email protected]

Anna Laurila

puheenjohtaja (SAMOK)

050 389 1000

[email protected]