09.12.2021 | Kannanotot

SAMOK: Selvityshenkilön nimittäminen on parasta bestiä

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK kiittää tiede- ja kulttuuriministeri Kurvista päätöksestä nimittää Tapio Varmola selvittämään opiskelijakuntien rahoituksen tilannetta. Monien opiskelijakuntien jäsenmäärät ja siten myös tulot ovat laskeneet merkittävästi sen jälkeen, kun säädösmuutokset ovat mahdollistaneet ilmaisen opiskelijatunnisteen hankkimisen ilman opiskelijakunnan jäsenyyttä.

“Olemme kiitollisia, että ministeriö on ymmärtänyt opiskelijakuntien vaikean tilanteen ja lähtenyt etsimään ratkaisua, jolla tärkeä toiminta voidaan turvata. Korona-aika on osoittanut, miten tärkeää on, että opiskelijakunnat ovat rakentamassa yhteisöllisyyttä korkeakouluissa ja on hienoa, että myös ministeriössä tunnistetaan toiminnan merkitys,” puheenjohtaja Oona Löytänen kiittelee.

Opiskelijakuntien tulonlähteitä ovat jäsenmaksut, ostopalvelusopimukset sekä rahoitus ammattikorkeakoululta. Erityisesti jäsenmaksuista tulevat tulot ovat viime vuosina olleet hyvin epävarmoja, kun opiskelijoiden on ollut mahdollista hankkia opiskelijakortti ilmaiseksi erilaisilta yrityksiltä, joiden toiminta ei perustu opiskelijoiden edunvalvontaan vaan erilaisten alennusten tarjoamiseen. SAMOKin tavoitteena on, että selvityshenkilön työn kautta löydetään ratkaisu, jolla voidaan turvata opiskelijakuntien talous ja pitkäjänteinen toiminta opiskelijoiden eteen.

“Suomalainen laadukas koulutus nojaa siihen, että opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet osallistua koulutuksen kehittämiseen ja korkeakoulun toimintaan. Tämä on mahdollista laadukkaan ja pitkäjänteisen opiskelijakuntatoiminnan avulla; opiskelijakunta vie opiskelijoiden viestiä eteenpäin ja varmistaa, että korkeakoulu kuuntelee opiskelijoita. Ilman riittävää rahoitusta tätä toimintaa ei voida toteuttaa,” varapuheenjohtaja Antti Paunonen toteaa.

Tiede- ja kulttuuriministeri nimitti tänään Tapio Varmolan selvittämään ratkaisuja opiskelijakuntien rahoitustilanteen ratkaisemiseksi. Selvitystyön on tarkoitus olla valmis huhtikuussa 2022. SAMOK pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä selvityshenkilön kanssa ja varmistamaan, että opiskelijakuntien toiminta ja haasteet otetaan selvitystyössä huomioon mahdollisimman hyvin.

Lisätietoja:
Oona Löytänen
050 389 1000
[email protected]

Selvityshenkilö:
Tapio Varmola
040 830 4100

OKM:n tiedote