22.04.2021 | Kannanotot

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry, Tehyn opiskelijayhdistys & Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry: Resursseja nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin – NYT!

Kannanotto, julkaisuvapaa 22.4.2021 kello 9:00

 

Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään torstaina 22.4.2021. Tällä kertaa kampanjateemoina ovat osallisuus ja oikeus apuun. Nämä ovat hyviä teemoja, sillä erityisesti viimeisen vuoden aikana monet meistä ovat saaneet kokea, miltä tuntuu joutua osattomaksi, eristetyksi ja avuttomaksi. Listaan voisi kirjata myös yksinäisyyden, mikä on lisääntynyt Suomessa yli 20-vuotiaiden keskuudessa koronan myötä reilut 30%, Helsingissä jopa 44%.

Koronakriisin aikana opintonsa on aloittanut jo kaksi uutta vuosikurssia. Nämä uudet opiskelijat ovat viettäneet pääosan ajastaan ruudun äärellä, kuunnellen luentoja ja suorittaen etätehtäviä. He eivät ole saaneet tilaisuutta ryhmäytymiseen, eivätkä he ole saaneet kokea opiskelijaelämää sellaisena kuin sen olemme aiemmin käsittäneet. Tämän lisäksi nuoria ja opiskelijoita on syyllistetty ja kauhisteltu. Kehuja, ilonaiheita tai positiivisuutta ei korona-aikana ole juurikaan herunut, vaikka todellisuudessa suurin osa on toiminut kriisissä vastuullisesti.

Kuluneena vuonna ymmärrettävistä syistä tilapäisesti vähentynyttä lähiopetusta on karsittu järjestelmällisesti ja raskaalla kädellä jo vuosien ajan. Me emme opi, emmekä voi elää, pelkästään ruudun välityksellä. Erityisesti käytännön osaamiseen tähtäävässä ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulutuksessa toiminta, yhteistyö ja läsnäolo ovat – sosiaalisen hyvinvoinnin lisäksi – elintärkeitä tekijöitä opiskelijan ammatillisen kasvun ja ammattilaiseksi valmistumisen tiellä. Suuri osa opiskelijoista ei valmistu etätyöntekijöiksi. Monet meistä valmistuvat niihin näkymättömiin käytännön ammatteihin, joita ilman isovanhempamme eivät saa hoitoa, autoamme ei korjata ja puhelimemme lakkaa toimimasta.

Tulevaisuutta rakentava nuoriso tarvitsee toivoa, joka näyttää hiipuvan vääjäämättömästi pois näköpiiristämme. Nuorten ja opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat kirjaimellisesti räjähtämässä käsiin. Opiskeluinto ja yhteisöllisyys ovat poissa. Opintojen etenemistä ja valmistumista leimaa epävarmuus työllistymisestä puhumattakaan. Miten voimme pitää yllä hyvinvointiyhteiskuntaa, jos sen toimintaa jatkavat ihmiset eivät voi hyvin? Kuka auttaa, jos tarvitsee itsekin apua?

Merkityksettömät puheet eivät enää riitä, vaan nyt tarvitaan rohkeita ja aitoon muutokseen tähtääviä päätöksiä. Me Tehyn opiskelijayhdistyksessä, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:ssa ja Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:ssa haastamme sekä kuntien että valtion päättäjät osoittamaan konkreettisen arvostuksensa Suomen nuorisolle ja opiskelijoille. Tämä tarkoittaa resurssien ja rahoituksen kohdentamista nuorten ja opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia, sekä opintojen suorittamista ja ajallaan valmistumista tukeviin palveluihin, sekä erityisesti nuorten ja opiskelijoiden äänen todellista kuulemista ja huomioimista.

 

Allekirjoittajat

 

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry

Puheenjohtaja

Oona Löytänen 

050 389 1000

[email protected]

 

Tehyn opiskelijayhdistys

Puheenjohtaja

Tapio Mattila

[email protected]

 

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Puheenjohtaja

Henriikka Mastokangas 

044 977 6356

[email protected]