09.09.2021 | Kannanotot, Tiedotteet

SAMOK: opintotuen tulorajojen korotus tärkeä mutta riittämätön ja valitettavasti myös vain väliaikainen ratkaisu

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK kiittää hallituksen budjettiriihessään tekemästä päätöksestä korottaa opintotuen tulorajoja. SAMOK kuitenkin huomauttaa, että esitetyn suuruisella nostolla tulorajat eivät palaudu edes vuoden 2008 reaalitasolle ja väliaikaisuus tekee siitä lopulta leikkauksen vuonna 2023.

 

“On tietysti hienoa, että hallitus pyrkii parantamaan opiskelijoiden asemaa. Kiitos siitä! Nyt kuitenkaan toimet eivät kohdennu niihin opiskelijoihin, joilla menee heikoimmin.” sanoo SAMOKin puheenjohtaja Oona Löytänen. “Tulorajojen nostaminen on hyvä ja välttämätön toimenpide opintotuen kehittämisen kannalta mutta se ei yksin riitä. Pelkkä tulorajojen nostaminen parantaa ainoastaan suhteellisen pienen opiskelijajoukon asemaa.“ jatkaa Löytänen.

 

Hallitus esittää, että opintorahan tulorajoja nostetaan vuodeksi 2022. Vuonna 2023 tulorajat leikkautuisivat nykytasolleen. Ansiotyössä käyvät opiskelijat voisivat vuoden 2022 aikana hyödyntää opintotukea useampana kuukautena ja toisaalta opiskelijat voisivat työskennellä nykyistä enemmän. Tällä hetkellä opiskelijat voivat saada opintorahaa 253 euroa kuukaudessa ja ansaita 696 euroa tukikuukautta kohti.

 

Opintotuen tulorajoja on korotettu edellisen kerran vuonna 2008. Tämän jälkeen vuosina 2018 ja 2020 tulorajoihin on tehty pienet indeksikorotukset. Yleinen ansiotaso on samaan aikaan noussut nopeasti ja opintotuen tulorajoja tulisi nostaa vastaavasti noin kolmanneksella, jotta se vastaisi tätä kehitystä. Samaan aikaan opintorahan taso on laskenut euromääräisesti noin 15 prosenttia ja reaalisesti vielä enemmän.

“Suuri joukko opiskelijoita haluaa ansiotyön sijaan keskittyä opintoihin ja toisaalta on niitä, joilla ei ole edes mahdollisuutta työskennellä opintojensa ohella.“ muistuttaa puheenjohtaja Löytänen. “Vaikein tilanne on niillä opiskelijoilla, joilla on haasteita jaksamisensa kanssa. Lisäksi olisi toivottavaa, että opintotukijärjestelmää kehitettäisiin pitkäjänteisesti opiskelijan ja opintojen näkökulmasta, ei esimerkiksi työ- ja elinkeinopolitiikan välikappaleena.” summaa puheenjohtaja Löytänen.

 

Lisätietoja:

 

Oona Löytänen, puheenjohtaja, p. 050 389 1000, [email protected]
Antti Hallia, työelämäpolitiikan asiantuntija, p. 050 389 1011, [email protected]