24.10.2017 | Kannanotot

SAMOK korkeakouluvisiosta: Tulevaisuuden korkeakoulutuksen oltava saavutettavaa!

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tänään tiistaina 24.10. korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision vuoteen 2030. Vision tavoitteena on uudistaa Suomen koulutusta, nostaa korkeakoulutettujen osuutta ja vahvistaa koulutusta sekä tutkimusta. Vision tavoitteiden saavuttamiseksi laaditaan tiekartta yhteistyössä korkeakoulutuksen toimijoiden kanssa.

Vision kärkitavoitteena on, että 50% nuoresta ikäluokasta on korkeakoulutettua. SAMOK huomauttaa että tämän tavoitteen saavuttamiseksi on varmistettava, että jokaisella on aidosti tasavertaiset mahdollisuudet hakeutua korkeakoulutuksen piiriin.

“Koulutuksen periytyvyys, alueellinen epätasa-arvo ja sosioekonomiset esteet ovat ratkaistavissa olevia asioita, mutta niiden purkamiseksi on tehtävä töitä kunnianhimoisesti!”, SAMOKin puheenjohtaja Anni Koivisto painottaa.

Suomi tarvitsee pitkäjänteisen, koko koulutuspolun kattavan suunnitelman koulutuksen saavutettavuudesta ja tasa-arvosta. SAMOKin mielestä tämä on syytä kirjata tiekartan yhdeksi toimenpiteeksi. Henkilöiden, jotka pääsevät korkeakouluun, jotka opiskelevat ja valmistuvat korkeakouluista on edustettava koko väestön monimuotoisuutta ja sosiaalista kirjoa.

Saavutettavuuden kehittämisen lisäksi SAMOK vaatii kunnianhimoa pussinperien purkamiseen ja tutkintojen yhdenvertaistamiseen koulutusjärjestelmän sisällä. Esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulun käyneillä tulee olla aito mahdollisuus tohtoriopintoihin.

“Korkeaa osaamista tarvitaan yrityksissä entistä enemmän. AMK-taustaiset tohtorit ovat mielestämme ratkaisu osaamisen kasvattamiseen yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnassa”, Koivisto ehdottaa.

Korkeakouluvision tavoitteet ovat helposti allekirjoitettavissa. Tiekarttaa laadittaessa on pyrittävä siihen, että kaikki toimijat sitoutuvat uudistusten toteuttamiseen. SAMOKin mielestä ainoa keino yhteisten ratkaisujen löytämiseen on osallistaminen ja laaja, julkinen keskustelu.

Lisätietoja:
Anni Koivisto, puheenjohtaja
[email protected]
puh. 050 389 1000

Anniina Sippola, koulutuspoliittinen asiantuntija
[email protected]
puh. 050 389 1014